• Thu. Jun 13th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Recomandările lui D.Carnegie pentru a ţine un discurs.

Feb 21, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Dale Carnegie s-a născut in 1888 in Missouri, el a reuşit sa devina cunoscut întreaga lume predând cursuri de comunicare. El este autorul mai multor cărţi de succes, în multe cărţi ale sale Carnegie ne oferă nişte sfaturi pentru a ţine in discurs. Aşadar,  nişte principii recomandate de către Dale Carnegie sunt:1. Dezvoltarea curajului şi a încrederii în sine
– Exersare şi perseverare – Pregătire – Câştigarea încrederii în sine şi curajul de a gândi calm şi clar atunci când ne adresăm  oamenilor – Dorinţă suficientă pentru începerea mesajului – Răspundere asumată – Exactitatea discursului – Plan al discursului- Libertate în exprimare- Încredere în sine – Aer în piept înainte de discurs  – Înfruntă teama – Concentrare pe mesaj – Investeşte suflet ( încearcă să-l înveţi pe dinafară) – Exerciţiu, exerciţiu, exerciţiu.

2. Formarea încrederii în sine
– Un discurs bine pregătit este 90% transmis – Mesaj real cu finalitate precisă – Stârnirea entuziasmului – Cultivarea propriilor convingeri
– Expunerea unei idei sau două şi dezvoltarea lor – Discutarea cu prietenii, conversaţii pe marginea subiectului ales – Punerea tuturor întrebărilor posibile asupra subiectului – Folosirea exemplelor şi a afirmaţiilor generale
– Analizarea publicului în timpul pregătirii discursului – Selectivitate
– Studiază mai mult decât expui

3. Cum îşi pregăteau cuvântările oratorii celebri
– Ordine în gândire – Viziune de ansamblu- Tipar: a) enunţarea datelor; b) comentarea acestora; c) discutarea lor în amănunt – Fără lucruri de la sine înţelese – Verificarea fiecărei informaţii în parte – Dictarea discursului – Scrierea a ceea ce urmează de spus – Discursul nu se memorează cuvânt cu cuvânt – Notiţe doar dacă este necesar – Repetarea discursului şi exersare

4.Îmbunătăţirea memoriei
– Întipărirea în minte a ceea ce se vrea reţinut
– Cinci minute de concentrare puternică sunt mai eficiente decât zile întregi de bâjbâieli printr-un labirint mental; concentrarea asupra lucrului de făcut în momentul respectiv – Precizie – Citirea cu glas tare a ceea ce se vrea memorat – Creează imagini pentru cuvinte – Discursul se uită dar imaginile rămân – Se poate memora oricât dacă se repetă suficient ( repetiţia este mama învăţăturii) – Revizuirea datelor, a ideilor şi reîmprospătarea memoriei înainte de discurs – Asocierea de idei – Indiciul determină întregul potenţial pentru concentrarea asupra unui anumit punct – Cu cât mai multe asocieri de idei cu atât mai bine – Asocierea de idei ajută informaţia să se întipărească în memorie – Legarea datelor de o poveste – Pentru amintirea unor idei 2 modalităţi : a) stimul exterior (notiţe)b) asocierea cu ceva existent în minte- Memorarea unei fraze fără sens pentru reţinerea ideilor- Folosirea ultimului cuvânt sau propoziţie pentru a formula o alta

5.Elementele de bază ale discursului eficient
– Perseverenţă – Hotărâre – Convingere personală – Reuşita ţine de 2 lucruri: a) talentul înnăscut b) intensitatea dorinţei de a reuşi- Fixarea unei ţinte clare- Curaj – Convingere că vei reuşi – Voinţă de a învinge – Luptă chiar şi când nu mai e speranţă

6.Secretul unei exprimări reuşite

– Savoarea exprimării – Modalitatea expunerii (buna exprimare va putea face senzaţional chiar şi un subiect mărunt) – „Cine spune, cum spune şi ce spune”- Publicul trebuie să simtă că există un mesaj care e transmis direct din mintea şi sufletul vorbitorului către minţile şi sufletele ascultătorilor – Exprimare directă, amicală, plină de energie – Originalitatea stilului
– Exerciţiu, practica – Sinceritate, entuziasm, onestitate – Implicare personală în expunere
– Accentuarea cuvintelor importante – Evitarea cuvintelor neimportante – Alternarea tonului vocii – Varierea ritmului exprimării – Accentuarea ideilor importante prin folosirea pauzelor

7.Prezenţa şi personalitatea oratorului

– Calitatea cea mai importantă  pentru un discurs reuşit: personalitatea – Odihnă înainte de discurs – Mâncare uşoară înainte de discurs – Pasiune şi viaţă în discurs – Vestimentaţie potrivită mesajului – Vestimentaţia potrivită conferă încredere – Zâmbetul – Interes faţă de public – Coagularea audienţei – Oamenii acţionează mai repede în grup decât singuri – Încăpere aerisită
– Lumina pe chipul oratorului – Fără oaspeţi la tribune- Echilibru- Gesturile acceptate sunt doar cele spontane

8. Cum să începi un discurs

– Pregătire din timp a introducerii – Prevederea înseamnă putere – Introducere scurtă – Fără poveşti aşa-zise amuzante – Nu se începe cu scuze – Stârnirea atenţiei, curiozităţii – Începere cu un exemplu tipic – Folosirea unui obiect – Punerea unei întrebări – Parafrazarea unei întrebări pusă de o persoană celebră – Legarea subiectului de interesele vitale ale publicului – Efectul întâmplărilor şocante – Introducere aparent pur întâmplătoare – Spontaneitate, normalitate

9. Cum să închei un discurs
– Ultimele cuvinte sunt cele mai importante – Rezumarea punctelor de vedere – Îndemnarea la fapte – Complimentare sinceră şi succintă – Încheiere cu umor, versuri, sau un citat din Biblie
– Punctul culminant

10. Cum să-ti exprimi clar punctul de vedere

– Scopuri : a) clarificare unor aspecte; b) impresionare şi convingere; c) îndemnarea la fapte;

d) amuzarea publicului
– Fixarea bine a scopului – Folosirea comparaţiilor pentru clarificare – Evitarea termenilor tehnici – Alegerea celei mai puţin inteligente persoane – Fii clar cu tine însuţi- Graficele şi imaginile sunt mai convingătoare decât cuvintele – Crearea imaginii mentale – Reluarea ideilor cu alte cuvinte -. Exprimarea moderată

11. Cum să stârneşti interesul publicului
– Ceva nou despre ceva obişnuit – Povestea unui om care se abate într-un domeniu şi învinge
– Concreteţe – Exemple care vorbesc de la sine – Cuvinte care desenează imagini – Contrastele stârnesc interesul

12.Îmbunătăţir ea stilului
– Stăpânirea limbii române – Citire pentru îmbunătăţirea stilului – Studiu şi exerciţiu practic – Studierea Bibliei regulat şi a altor cărţi de referinţă – Muncă, muncă, muncă – Folosirea oricărui moment pentru îmbunătăţire – Eficientizare maximă a timpului ( citire în lift, autobuz, etc.)
– Notarea cuvintelor noi şi căutarea în dicţionare – Un cuvânt se fixează după ce e folosit de trei ori – Rescrierea frazelor pentru precizie

Principii pe care nu le aplic-exactitatea discursului-libertate în exprimare

– mesaj real cu finalitate precisă – stârnirea entuziasmului – notarea cuvintelor noi şi căutarea în dicţionare – concreteţe – citirea cu glas tare a ceea ce se vrea memorat – creează imagini pentru cuvinte – exprimare directă, amicală, plină de energie- legarea subiectului de interesele vitale ale publicului

Principii pe care le aplic
– plan al discursului – discutarea cu prietenii, conversaţii pe marginea subiectului ales – folosirea exemplelor şi a afirmaţiilor generale – discursul nu se memorează cuvânt cu cuvânt – asocierea de idei ajută informaţia să se întipărească în memorie – accentuarea cuvintelor importante – reluarea ideilor cu alte cuvinte – folosirea comparaţiilor pentru clarificare – punerea unei întrebări – rezumarea punctelor de vedere
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!