• Tue. Jul 16th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Războiul pentru întregirea neamului românesc

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Recunoaşterea independenţei României de către marile puteri a dat posibilitatea ţării noastre să se manifeste mult mai activ pe plan internaţional, în comparaţie cu perioade precedentă. După 1878, s-a manifestat o răceală în raporturile româno-ruse, datorită că România a fost silită să renunţe la judeţele basarabene şi Rusia s-a amestecat în trasarea graniţei sud-estice dintre ţara noastră şi Bulgaria, continuând să insiste, însă fără succes, pentru acordarea drepturilor de trecere a trupelor ei prin Dobrogea. De aceea Guvernul român a luat, în ultimul deceniu al sec. XIX, măsura de a construi fortificaţiile din jurul capitalei şi linia fortificată din sudul Moldovei. Din acelaşi motiv România aderă la Tripla Alianţă, un bloc politico-militar care cuprindea Germania, Austro-Ungaria şi Italia. Situaţia politică din Balcani s-a înrăutăţit mult în anii 1912-1913, cu prilejul celor două războaie balcanice, în care s-a amestecat Austro-Ungaria. După primul război balcanic, această intervenţie a complicat relaţiile dintre învingătorii Imperiului Otoman şi Bulgaria, care, la îndemnul statului dualist, şi-a atacat prin surprindere foştii aliaţi, Serbia şi Grecia. În această situaţie Anglia şi alte state vest-europene au cerut României să participe la cel de-al doilea război balcanic, împotriva agresorului (iunie-iulie 1913). Armata română a trecut la sud de Dunăre şi fără să întâmpine rezistenţă, a ajuns la 20 km de Sofia, când s-au încheiat ostilităţile. Tratatul de pace s-a încheiat la Bucureşti la 28 iulie 1913. România obţinea ţinutul de la hotarul sudic al Dobrogei, la aceasta adăugându-se libertatea şcolară şi religioasă pentru românii din Peninsula Balcanică. Urmarea a fost apropierea României de Franţa, Rusia şi Anglia, care făceau parte din altă grupare politico-militară, numită Antantă.
            Austro-Ungaria a fost dezamăgită de rezultatul celui de-al doilea război balcanic. Succesele obţinute împotriva Bulgariei au reprezentat pentru Austro-Ungaria o înfrângere indirectă. Ea a urmărit zdrobirea Serbiei şi era în căutarea unui motiv pentru a  trece la fapte.
            Pretextul a fost asasinarea prinţului moştenitor al Austro-Ungariei la Sarajevo, în Bosnia, la mijlocul lui iunie 1914. Conflictul s-a extins imediat fiindcă a implicat cele două alianţe politico-militare, Puterile Centrale şi Antanta.
            Germania şi Austro-Ungaria au cerut României să intre imediat în război alături de ele, dar România a rămas neutră, deoarece nu Austro-Ungaria fusese atacată ci ea atacase.
            La data de 27 septembrie regele Carol a murit, iar în locul lui a urcat pe tronul României nepotul său, Ferdinand. România a rămas neutră timp de 2 ani (1914-1916).
            Succesele Antantei în vara lui 1916 au determinat România să declare război Austro-Ungariei.
            La 4 august 1916, România a semnat tratatul de alianţă cu Antanta. Trupele române au intrat în Transilvania, înaintând până în apropiere de Sighişoara, Sibiu şi Hunedoara. La sfârşitul lui august, germano-bulgarii au obţinut o victorie la Turtucaia, care i-a ajutat să pătrundă în Cadrilater şi după aceea în Dobrogea, unde românii i-au oprit cu greutate. Germanii au continuat presiunea, dar ostaşii români au reuşit, timp de o lună, să respingă repetatele încercări de străpungere făcute de inamic. Trupele ruseşti care au fost aduse în Dobrogea pentru a înlocui unităţile româneşti plecate să întărească frontul din Carpaţi, nu şi-au dat silinţa să apere acest teritoriu şi el a fost pierdut.
            La începutul lui noiembrie trupele germano-bulgare au înaintat spre Bucureşti, creând o situaţie periculoasă pentru armata română care acţiona în Oltenia. Armata, regele, parlamentul şi guvernul s-au retras în Moldova pierzând capitala ţării. În anul 1917 armata română a primit ajutoare de la englezi, ruşi şi francezi, constând în: tunuri, avioane, mitraliere, muniţii, grenade, automobile blindate.
            Astfel la 11 iulie 1917 ofensiva românească a eliberat 30 de sate de la Mărăşti. Această victorie i-a determinat pe germani să atace în nord, la Mărăşeşti, la 24 iulie 1917. Luptătorii români au respins timp de 2 săptămâni ofensiva duşmană. La Oituz armata română, supusă unor atacuri inamice, a reuşit să le respingă.
            În octombrie-noiembrie 1917,  Rusia a încheiat un tratat de pace cu puterile Centrale. Cele două armate române erau ameninţate deoarece fără ajutorul Rusiei erau încercuite de inamici, care dispuneau de superioritate numerică. Pentru a evita un dezastru România a încetat ostilităţile cu Puterile Centrale, încheind un armistiţiu la Focşani, la sfârşitul lui noiembrie 1917.
            Semnarea păcii de la Brest-Litovsk, între Rusia Sovietică şi Puterile Centrale, a fost urmată de ocuparea rapidă a Ucrainei de trupele germane şi austro-ungare, ceea ce a dovedit că singura alternativă rămasă era încheierea unei păci separate. Acest tratat de pace a fost semnat la Buftea, în martie 1918. La 24 aprilie 1918 a urmat tratatul de la Bucureşti, prin care ţara noastră urma să renunţe la Dobrogea, la o însemnată zonă păduroasă, în care se aflau vârfurile Negoiul, Caraimanul, Ceahlăul ş.a., în favoarea Austro-Ungariei.
            Regele Ferdinand a refuzat să sancţioneze acest tratat, care nu a mai avut când să fie aplicat datorită victoriilor obţinute de forţele aliate ţării noastre pe frontul apusean şi în Macedonia. Când o armată franceză a ajuns la Dunăre, armata română a fost mobilizată pentru a doua oară la sfârşitul lui octombrie 1918, pentru a elibera pământul ţării noastre de invadatori.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!