• Tue. Jul 16th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

OPERAŢIUNI CU TITLURI FINANCIARE DERIVATE

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Piaţa contractelor futures şi cu opţiuni reprezintă ansamblul relaţiilor dintre participanţii la piaţă cu privire la exersarea şi redistribuirea drepturilor ce izvorăsc din deţinerea şi garantarea acestor contracte. Contul de marjă este acel cont în care sunt înregistrate tranzacţiile cu contracte futures şi opţiuni ce au loc în contul de numerar. În acest cont se determină excedentul de valoare sau pierderea de valoare zilnică, elemente care stau la baza fie a plăţilor de excedent, fie a solicitărilor de echilibrare pentru menţinerea sumei din cont peste nivelul specificat. Contractul de cont client reprezintă contractul dintre client şi agenţia de brokeraj privind condiţiile generale de tranzacţionare la termen a activelor financiare, monetare sau a titlurilor de mărfuri existente pe pieţele bursiere, contract în care sunt înregistrate condiţiile în care intermediarul de bursă va executa ordinele transmise în scris de către titularul de cont sau împuternicitul său cu tranzacţionarea acestor produse, obligaţiile agenţiei de brokeraj şi ale clientului.
Contractul de cont client include ca anexă cererea de deschidere de cont. Contractul de cont trebuie semnat de ambele părţi înainte de efectuarea tranzacţiei iniţiale. Clientul dispune liber de sumele existente în cont , iar riscul pierderii şi profitul obţinut prin tranzacţiile la termen îi revine în totalitate.
Contul de marjă are şi o funcţie de evidenţă zilnică a tuturor poziţiilor deţinute de către titularul de cont. Structura contului de marjă şi procedurile de lucru în cont sunt uniformizate, iar clauzele contractelor de cont client sunt diferite, pentru a răspunde eterogenităţii clienţilor şi a intereselor lor.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!