• Tue. Jul 16th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Informaţii cuprinse în cererea de deschidere de cont

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

La deschiderea oricărui tip de cont, titularul trebuie să furnizeze o serie de informaţii pe care acesta este obligat să le amendeze ori de câte ori apar modificări. Clauzele, detaliile şi forma lor de exprimare diferă de la o agenţie de brokeraj la alta.
Cererea de deschidere de cont trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
– datele de identificare şi profilul personal al investitorului:
– numele, data naşterii, adresa, cetăţenia şi rezidenţa, starea civilă şi familială, numărul persoanelor dependente;
– datele privind profilul şi capacitatea financiar-legală a titularului de cont:
– profesia şi ocupaţia, dacă clientul este sau nu în legătură cu activitatea financiar-bancară sau a valorilor mobiliare, surse de venituri, impozite, lichiditatea şi solvabilitatea clientului, alte conturi de investiţie şi/sau de marjă, depozite şi referinţe bancare;
– experienţa în tranzacţii la termen sau cu valori mobiliare , tipuri de investiţii practicate de client;
– obiectivele clientului.
Documente auxiliare la contract:
– clauza exonerării agenţiei de brokeraj privind datoria fiscală a investitorului;
– declaraţii speciale privind înţelegerea clauzelor specifice privind contul de marjă, transferul de fonduri către sau de la Casa de Compensaţie, tranzacţia forţată, decizia clientului privind livrarea activului suport, alte detalii.
Dacă titularul de cont permite unei alte persoane să opereze în contul său, permisiunea trebuie dată în scris însoţită de informaţii amănunţite referitoare la persoanele în cauză.
În cazul deschiderii unui cont de siguranţă, investitorul declară în scris că se va conforma regulilor de funcţionare a acestui tip de cont. În plus, el semnează contractul de ipotecare a titlurilor sale financiare, precum şi contractul de împrumut pentru orice tranzacţii efectuate în cont.
Dacă investitorul deschide un cont de siguranţă şi este angajatul unei societăţi financiare, el trebuie să furnizeze acordul locului de muncă, unde se trimit duplicate ale tranzacţiilor efectuate de el.
Premergător primei tranzacţii cu opţiuni sau contracte futures, clientului I se cer relaţii privind experienţa sa în domeniul investiţiilor.
Clienţii care doresc să utilizeze căsuţe poştale pentru corespondenţă, trebuie să dea şi adresa unde pot fi contactaţi direct dacă este nevoie.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!