• Tue. Jul 16th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Înregistrarea operaţiunilor

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Înregistrarea operaţiunilor în contul de marjă are loc în momentul confirmării în scris a executării acesteia. Operarea datelor în registrul de ordine al agenţiei de brokeraj se efectuează în următoarea ordine:
– lansarea ordinului de tranzacţie, constă în iniţiativa clientului care solicită efectuarea unei operaţiuni în contul său.
Pe baza ordinului scris transmis agentului de bursă, acesta fixează condiţiile în care doreşte să aibă loc tranzacţia, utilizând o anumită categorie de ordine (la piaţă, limită sau stop).
– pe baza acestor date, clientul completează formularul de „ordin de tranzacţionare”, document standardizat care cuprinde datele necesare privind titularul de cont, piaţa (futures sau options), titlul financiar ce urmează a fi tranzacţionat, tipul operaţiunii (vânzare sau cumpărare), cantitatea, preţul limită sau stop, scadenţa, comisionul, marja iniţială totală, rezerva.
Agentul completează acest formular cu numărul de cont al clientului, data şi ora recepţionării ordinului şi îl înregistrează în centralizatorul de ordine.
– confirmarea lansării tranzacţiei este operaţia prin care agentul de bursă răspunde clientului că înţelege condiţiile de executare a ordinului şi verifică dacă sunt îndeplinite de către acesta cerinţele de solvabilitate privind răspunderea asumată, informându-l pe acesta ori de câte ori sunt discrepanţe între răspunderea asumată de client şi scopul tranzacţiei menţionate anterior, cu ocazia deschiderii contului.
După rezolvarea acestor probleme, agentul confirmă angajarea sa în executarea ordinului lansat de către client;
– transmitere ordinului spre execuţie.
Este operaţiunea prin care agentul, în funcţie de organizarea internă a societăţii şi a pieţei pe care urmează să aibă loc acea tranzacţie, transmite ordinul depersonificat în piaţa respectivă.
Etapele ulterioare executării ordinului în ring sunt:
1. confirmarea executării ordinului.
Are loc imediat după execuţia fiecărui ordin, agentul de bursă contactează clientul şi raportează verbal acestuia despre executarea ordinului, specificând clientului condiţiile în care s-a executat tranzacţia, respectiv preţul şi cantitatea la care a fost executat ordinul. La sfârşitul zilei, agenţia de brokeraj procedează la transmiterea scrisă a confirmării tranzacţiei şi a situaţiei contului, pe adresa indicată de client;
2.   înregistrarea tranzacţiei în contul clientului
Are loc imediat după primirea situaţiei cumulate de casa de compensaţie. Fiecare tranzacţie se înregistrează cronologic, separat şi se adaugă în contul clientului la contactele executate anterior, pe tipuri de contracte şi scadenţe. Datele privind orice tranzacţie sunt accesibile numai agentului de bursă, superiorului sau/şi serviciului de evidenţă şi contabilitate din societate. Este bine să existe înregistrări ale tranzacţiilor atât electronic, cât şi pe suport material;
3. decontarea şi compensarea tranzacţiilor efectuate pe contul clientului se realizează de către agenţia de brokeraj.
Decontarea şi compensarea tranzacţiilor efectuate de către agenţia de brokeraj pe contul ei şi al clienţilor se realizează de către membrul compensator, urmând procedurile casei de compensaţie. Odată cu deschiderea contului de marjă, fiecare client va fi informat despre procedurile de tranzacţionare, răspunderea şi riscul neîndeplinirii la timp a obligaţiilor contractuale privind orice tranzacţie şi acesta trebuie să însemne, separat un acord al execuţiei tranzacţiei forţate.
În cazul în care clientul nu îşi poate onora obligaţia de plată după trecerea perioadei fixate de reglementări, agenţia de brokeraj a cărui client nu răspunde apelului în marjă are dreptul să efectueze lichidarea forţată a poziţiilor descoperite pentru evitarea situaţiei de insolvabilitate.
Lichidarea forţată se realizează prin vânzarea sau cumpărarea unui număr de contracte futures astfel încât poziţiile rămase deschise să fie acoperite de suma existentă în contul de marjă. Lichidarea forţată se execută la piaţă
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!