• Tue. Jul 16th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Indicele BMS1

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Este indicele propriu al Bursei Monetar Financiare şi de Mărfuri Sibiu şi a fost primul indice bursier românesc care s-a constituit ca suport pentru utilizarea contractelor futures pe indici. În urma unei activităţi laborioase, în data de 11 iulie 1997, la BMFMS a fost implementat primul contract futures din România şi anume contractul futures pe indicele BMS1. Indicele este de tipul celor neponderaţi, ce include numai preţul de piaţă al acţiunilor cotate la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti şi valoarea nominală a acestora. Formula de calcul pentru determinarea indicelui este următoarea:
_ EMBED Equation.3  ___
unde:
            Valoare Piaţă Xn – reprezintă preţul de tranzacţionare curent al acţiunii Xn cotată la categoria I a BVB;
            Valoare Nominală Xn – reprezintă valoarea nominală a acţiunii Xn cotată la categoria I a BVB;
            n – numărul curent al acţiunii X ce intră în calculul indicelui BMS1;
            N – numărul total de acţiuni cotate la categoria I a BVB ce intră în calculul indicelui BMS1.
În activitatea curentă a Bursei de Valori Bucureşti se pot ivi situaţii particulare, situaţii care pot influenţa valoarea indicelui BMS1.
1. Una din situaţii este aceea a opririi de la tranzacţionare a unei acţiuni care intră în componenţa indicelui. În acest caz nu putem avea preţul de piaţă al acelei acţiuni şi nu putem spune că în calculul indicelui avem preţul actualizat. Soluţia adoptată pentru acest caz particular este calcularea indicelui cu ultimul preţ mediu tranzacţionat al acelei opţiuni. Pentru a nu scoate din indice o acţiune şi să fie perturbată valoarea acestuia, este adoptată decizia de mai sus. Dacă la începutul tranzacţionării contractului futures indicele BMS1 avea o anumită structură şi componenţă, aceasta se va menţine până la scadenţa contractului, chiar dacă unele acţiuni din componenţa indicelui nu se mai tranzacţionează.
2. Altă situaţie este aceea a intrării unei noi societăţi ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate la categoria I a BVB. În această situaţie, acţiunea nou cotată nu intră în calculul indicelui atâta timp cât contractele futures începute mai devreme nu au ajuns la scadenţă. La începutul tranzacţionării unui nou contract futures pe indicele BMS1 cu altă scadenţă, indicele va include în componenţă toate acţiunile cotate la acea dată la categoria I a BVB, deci acţiunea intră în indice numai atunci. În perspectivă, vom adăuga la preţ un factor de corecţie sau de influenţă, care se adaugă numai dacă este cazul, valoarea lui fiind făcută publică cu cel puţin 5 zile înaintea începerii tranzacţionării unui nou contract futures.
Contractul futures pe indicele BMS1 a fost tranzacţionat la BMFMS până la 31 august 1998, iar din data de 1 septembrie 1998 a început tranzacţionarea contractelor futures pe indicele BET(ROL).
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!