• Fri. Jun 21st, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Gheorghe Gheorghiu Dej şi începutul destinderii.

Feb 19, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Fost liderul comunist al României din 1948 până la moartea sa şi Preşedinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române în perioada 21 martie 1961 – 18 martie 1965la conferinta nationala a PCR din octombrie 1945, Gheorghe Gheorghiu-Dej era ales secretar general, care va începe o nationalizare a stalinismului. În prima etapă de dest. a com.(1948-1958) per. guvernării lui Gheorghiu-Dej. S-a practicat o mare reprimare împotriva elitelor româneşti şi muncitori, ţărani, pe care regimul pretindea că se sprijină. Economia românească a fost practic subordonată celei sovietice care a prădat-o şi a jefuit-o. Această s-a datorat şi faptului că in Rom. exista armata sov, iar toate instituţiile de stat, polit, econ, de învăţământ, de cultură, armata, serviciile de informaţii, aveau consilieri sovietici care îşi impuneau politica proprie intereselor sovietice. Relaţiile externe în ansamblul lor erau orientate spre Uniunea Sovietică. Pe plan extern, primirea României în O.N.U., în anul 1955. Pr. et.din per. guv. lui Dej se încheie cu retragerea trupelor sov. de pe teritoriul ţării. A 2 et. a guv.se caracteriz. printr-o anumită liberalizare a regim. comunist, prin eliberarea deţinuţilor politici din închisori, continuându-se totodată procesul de dezvoltare economică. Pe plan extern s-a promovat o politică de independenţă faţă de Uniunea Sovietică şi o reorientare spre occident. Această realitate şi-a găsit expresia mai ales în “Declaraţia din aprilie” din 1964.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!