• Fri. Sep 29th, 2023

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Conflict.

Feb 19, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Termenul “conflict” este de origine latină, provine de la cuvântul “conflictus” ceea ce în traducere înseamnă confruntare. În ştiinţele sociale termenul a intrat în circuit relativ nu demult. După sens lui îi sunt apropiate zeci de cuvinte sinonime – ceartă, neînţelegere, tensionare, criză, discordie, încordare ş.a., care fixează starea de ostilitate şi contrapunere a părţilor. Fiecare din aceste cuvinte are sensul său, relevând o latură sau alta a acestui fenomen social destul de răspândit în dezvoltarea societăţii – putând fi folosit într-o anumită situaţie concretă, dar toate pot fi înlocuite prin acest termen universal. În secolul XX a apărut chiar o ştiinţă aparte despre conflicte – conflictologia.

Pentru prima dată noţiunea “conflict” a fost folosită de către savantul german Gheorg Zimmeli la începutul secolului XX. Una din cele mai răspândite definiţii ale conflictului este cea dată de

sociologul american Laice Kizer. El defineşte conflictul drept luptă pentru valori şi pretenţii la un anumit statut social, pentru putere şi acces la bunuri materiale, care întotdeauna nu ajung pentru toţi, luptă, în care scopuri ale părţilor aflate în conflict sunt neutralizarea, aducerea de prejudicii (pierderi) sau chiar lichidarea, adică, nimicirea totală a rivalului, adică a unei părţi pe alta. Spaţiu al desfăşurării conflictelor poate fi: natura, cosmosul, societatea.

Evident în prelegerea dată ne vor preocupa conflictele politice, specificul lor spre deosebire de alte conflicte ce au loc în societate -economice, ideologice, religioase etc. În literatura politologică întâlnim diferite variante de tipologizare ale conflictelor în dependenţă de criteriile după care ele

se efectuează. Unul din acestea sunt cauzele, factorii, care le-au provocat. În conformitate cu acest criteriu conflictele se împart în două grupe – generate de cauze obiective si subiective.

Din rândul cauzelor obiective face parte starea şi particularităţile structurale şi funcţionale ale sistemulu social global. Conflictele pot fi consecinţă a inechităţii soci a inegalităţii existente într-o societate concretă. Ele pot fi şi un rezultat logic al transformărilor care au loc în societate şi care în mod inevitabil aduc nu puţin discomfirt anumitor categorii de cetăţeni, grupuri sociale etc. De origine subiectivă sunt considerate astfel de cauze cum ar fi imposibilitatea, neputinţa de a schimba spre bine situaţia concretă, care provine de la forţele aflate la conducere sau calităţile psihologice ale categoriilor sociale, ale membri

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!