• Tue. Jul 16th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Analiza activului (patrimoniului)

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Activele reprezintă totul ce formează proprietatea intrepinderii, si are valoare băneasca. Activele se imapart in active lichide si active nelichide, adică cele ce formează capitalul circulant si cele ce formeaza capitalui fix. Analiza activelor prevede examinarea mărimii, componentei si corelaţiei intre diferite elemente patrimoniale, aflate la dispoziţia intreprindeii. In vederea aprecierii situaţiei patrimoniale, in primul rind, se urmareste evoluta mijloacelor economice in dinamica. Datele din bilanţul contabil indica ca totalul patrimoniului a crescut in perioada raporata cu 21.2%, ceea ce reprezintă un spor absolut de 16936062 lei. Sporirea activelor in anul 1998 s-a datorat creşterii cu 35.1% a activelor pe termen lung in condiţiile creşterii cu 2.5 % a activelor curente. Aceste ritmuri diferite au contribuit la modificarea structurii patrimoniului întreprinderii. Schimbările survenite in structura activelor sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Tabelul 1
Componenta si structura patrimoniului întreprinderii:
Nr.
Categorii de active
Existenta la 31.12.98
Existenta la 31.12.97
Devieri
Suma
Ponderea, %
Suma
Ponderea, %
Patrimoniul intreprinderii (470), inclusiv
96776223
100
79840161
100
16936062
1.
Active pe termen lung (180), inclusiv
61956030
64
45858498
57.4
160977532
1.1.
Active nemateriale (030)
63091
0.1
42369
0.1
20722
1.2.
Active materiale (090), din care:
61104502
98.6
45027692
98.2
16076810
1.2.1.
Active materiale in curs de executie (040)
8199939
13.2
10889089
23.7
-2689150
1.2.2.
Mijloace fixe (060)
5294563
85.4
34138603
74.5
-28844040
1.3.
Active financiare pe termen lung (160)
788437
1.3
788437
1.7
0
2.
Active curente (460), inclusiv:
34820193
36
33981663
42.6
838530
2.1.
Stocuri de marfuri si materiale (250)
22350341
64.2
1935696
57
2993745
2.2.
Creante pe termen curt (350)
10545676
64.2
13633974
40.1
-3088298
2.3.
Mijloace banesti (440)
1924176
30.3
295215
0.9
1628961
2.4.
Alte active pe termen scurt (450)
5.5
695878
2
-695878
Din datele prezentate in tabel se constata creşterea nivelului de imobilizare a activelor de la 57.4% la 64%. Aceasta tendinţa se considera negativa in condiţiile unui grad scăzut de utilizare a capacitatilor de producţie existente. Situaţia apăruta se explica prin faptul ca la începutul anului 1998 mijloacele au fost reevaluate la suma de 31511435 lei precum si modemizarii utilajului vechi.
Stmctura activelor întreprinderii se caracterizează prin rata ridicata a patrimoniului cu destinaţie de producţie. Astfel, ponderea mijloacelor fixe si stocurilor de mărfuri si materiale constituie circa 88.1% in suma totala a activului. In afara de aceasta, s-a ivit o tendinţa pozitiva de creştere a compoziţiei tehnice(raportul dintre mijloace fixe si active circulante). Acest raport a crescut de la 1 la 1.52 ca urmare a creşterii parcului de utilaj disponibil.

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!