• Tue. Jul 16th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Utilizarea contractelor futures pe indici bursieri în scopuri speculative

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Pieţele futures pe indici bursieri pot fi folosite atât de către speculatori, cât şi de către hedgeri. Speculatorii acceptă să intre pe aceste pieţe din două motive: marjele iniţiale sunt mici şi comisioanele de tranzacţionare reduse în comparaţie cu cele de pe piaţa de acţiuni. Costurile de tranzacţionare reduse permit speculatorilor să fie mult mai dinamici pe piaţă. De asemenea, pe piaţa futures este la fel de uşor să se iniţieze poziţii short (de vânzare) când se anticipează o scădere a preţurilor, sau poziţii long (de cumpărare) atunci când se aşteaptă ca preţurile să urce în timp ce, pe piaţa de acţiuni este mai dificilă iniţierea prin poziţii short. Din aceste motive speculatorii se folosesc de pieţele futures pentru a iniţia poziţii pe termen lung. Independent de abilitatea de a prevedea mersul pieţei, diferenţa dintre modificările valorilor a diferiţi indici bursieri poate fi folosită ca basis în scopuri speculative în cazul în care indicii respectivi au corespondenţi pe piaţa futures. De asemenea, diferenţele de variaţie a valorii indicilor pot face subiectul unui spread între contracte futures pe indicii respectivi.
Metodele de analiză tehnică şi fundamentală folosite pentru previzionarea evoluţiei unei acţiuni sau a pieţei de acţiuni în general, au fost adaptate şi pentru piaţa futures pe indici bursieri. Tipul contractelor tranzacţionate la BMFMS s-a diversificat continuu, încercându-se permanent să se răspundă tuturor necesităţilor participanţilor la tranzacţii.
Bursa Monetar – Financiară şi de Mărfuri Sibiu (BMFMS) şi Bursa de Valori Bucureşti (BVB), două instituţii financiare reprezentative pentru piaţa de capital românească, şi-au unit forţele pentru a oferi cea mai semnificativă şi nouă posibilitate de investire şi anume tranzacţionarea contractelor futures şi a opţiunilor pe contracte futures bazate pe indicele BET(ROL). Contractele futures şi opţiunile pe contracte futures având ca suport acest indice permit investitorilor să execute la costuri reduse strategii de tranzacţionare bazate pe indicele BET(ROL).
Pentru toţi investitorii mari şi mici, aceasta înseamnă:
– să-şi protejeze portofoliul împotriva modificărilor neprielnice, adverse, de pe piaţa de acţiuni;
– să stabilească în prezent un nivel al preţului pentru portofoliul de acţiuni pe care intenţionează să-l achiziţioneze sau să-l vândă în viitor;
– să profite de performanţa indicelui considerat prin iniţierea unei poziţii;
– să-şi diversifice portofoliul;
– să participe pe întreaga piaţă a acţiunilor utilizând contracte futures şi opţiuni pe contracte futures având ca suport indicele BET(ROL), ca alternativă necostisitoare la deţinerea de acţiuni.
Un contract futures presupune asumarea unei obligaţii legale pe o piaţă futures de a cumpăra (poziţie long) sau vinde (poziţie short) un activ financiar, în acest caz indicele BET(ROL), la o dată prestabilită numită scadenţă.
În cazul contractelor futures pe indice valoarea unui contract este egală cu preţul curent al indicelui înmulţit cu multiplicatorul său.
De exemplu, dacă indicele se tranzacţionează la 340 puncte la BVB, deţinerea unui contract futures la BMFMS echivalează cu o investiţie de 3.400.000 lei (considerând un multiplicator de 10.000 lei) în acţiunile din compoziţia indicelui. Când se tranzacţionează un astfel de contract futures, vânzătorul  (numit şi short) este de acord să vândă 10.000 lei * preţul indicelui iar cumpărătorul (long) este de acord să cumpere 10.000 lei * preţul indicelui la scadenţa contractului. Toate caracteristicile contractului futures sunt standardizate cu excepţia preţului, care este negociat prin licitaţie prin strigare în cadrul bursei.
La contractele futures pe indicele BET, standardizarea lunilor de expirare se bazează pe un ciclu de tranzacţionare trimestrial, cu scadenţe în martie, iunie, septembrie şi decembrie. Lichidarea are loc în ultima zi lucratoare a lunii de scadenţă a contractului.
Deţinerea unei poziţii deschise (fie short, fie long) cu scadenţa în orice lună de expirare, implică posibilitatea de a lichida sau de a compensa poziţia, în orice moment înainte de scadenţă, iniţiind o tranzacţie inversă (long sau short) cu un contract futures având aceeaşi scadenţă. Dacă la scadenţă mai sunt deţinute poziţii deschise acestea vor fi închise automat la 10.000 lei * valoarea indicelui BET(ROL) comunicat de BVB la închiderea sesiunii din ultima zi de valabilitate a contractului. Fluctuaţia minimă a preţului este la contractele futures pe indice de 0,1 puncte (sau 1.000 lei). În terminologia pieţei futures, aceasta se numeşte mărimea tick-ului contractului.

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!