• Tue. Jul 16th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Trăsături caracteristice ale CEE şi EURATOM.

Feb 19, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

La 25 martie 1957 Franta, Germania de Vest, Italia, Olanda, Belgia si Luxemburg semneaza un tratat la Roma, stabilind bazele Comunitatii Economice Europene (CEE), cunoscuta de asemenea si ca Piata Comuna. CEE, care a inceput sa functioneze in ianuarie 1958, a reprezentat un pas important in miscarea Europei spre uniunea economica si politica. La data de 25 martie 1957, reprezentantii a sase natiuni europene au samnat cele doua tratate de la Roma. Unul dintre acestea a creat Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (Euratom), pentru dezvoltarea comuna si pasnica a resurselor nucleare ale Europei. Celalalt tratat a creat CEE. In Piata Comuna, au fost eliminate treptat barierele comerciale dintre statele-membre si au fost implementate politici comune cu privire la transport, agricultura si relatiile economice cu statele din afara CEE. Ulterior, s-a permis accesul liber al lucratorilor si al capitalului in interiorul Comunitatii. Ambele organizatii au ca acte constitutive în afara celor doua tratate mai multe protocoale si anexe la fiecare din ele precum si o Conventie referitoare la unele institutii comune comunitatilor si un Act Final semnat la aceeasi data. A.Primul tratat care a instituit C.E.E. Acesta a enuntat obiectivele economice, ale organizatiei, precum si mijloacele de actiune.
Astfel, Comunitatii îi revenea ca obiectiv fundamental instituirea unei piete comune care sa se sprijine pe o uniune vamala, pe armonizarea politicilor economice, pe libertatea întregii vieti economice: a productiei, a serviciilor, a schimburilor, a factorilor umani si financiari. C.EE.se fundamenteaza astfel pe patru libertati esentiale: a capitalurilor, a serviciilor, a bunurilor si a persoanelor si pe mai multe politici comune, cu deosebire în domeniul agricol, al dezvoltarii regionale, al transporturilor, precum si în domeniul social. Principiile generale care guverneaza Comunitatea sunt prevazute în articolul trei al Tratatului C.E.E.: -eliminarea piedicilor vamale; -organizarea unei bune functionari a concurentei; -crearea unui tarif vamal comun; -armonizarea legislatiilor nationale; -instiuirea de fonduri speciale si a unei banci de investitii; -asocierea cu alte tari la obiectivele Comunitatii; -abolirea tuturor obstacolelor în calea liberei circulatii. Sintagma “Piata comuna” a fost definita într-o hotarâre a Curtii de Justitie ca vizând: “eliminarea tuturor piedicilor în calea schimburilor intracomunitare în vederea fuziunii pietelor nationale într-o piata unica, realizând conditii pe cât posibil destul de apropiate de acelea ale unei adevarate piete interioare. Uniunea vamala s-a realizat treptat, începând cu o reducere tarifara de 10% la 1 ianuarie 1959. A triumfat astfel abordarea pe cale economica, într-o conceptie liberala a integrarii europene. Tratatul C.E.E. are o durata nelimitata. Tratatul C.E.E. a determinat aparitia unei noi ordini juridice integrate în dreptul intern al statelor membre. Comunitatea a fost dotata cu atributii proprii, cu personalitate juridica, cu capacitate de reprezentare internationala, cu puteri reale izvorâte din limitarea unor competente ale statelor membre sau din transferul de atributii ale acestora în favoarea Comunitatii. C.E.E. este o comunitate de drept, ceea ce înseamna ca nici statele membre si nici institutiile lor nu pot scapa controlului de conformitate a actelor lor si nici prevederilor din Tratat. Initiativa legislativa a fost încredintata unei Comisii independente de guverne. Comisia dispune si de putere executorie, precum si de a negocia tratate bilaterale sau multilaterale. Consiliul de ministrii detine esentialul deciziei normative si este asistat de un Comitet al reprezentantilor permanenti (COREPER). Parlamentul are un rol deliberativ si de control, iar Curtea de Justitie un rol jurisdictional. B.Cel de-al doilea tratat semnat la Roma – EURATOM. Acesta la 25 martie 1957 a pus bazele C.E.E.A.; a intrat în vigoare tot la 1 ianuarie 1958. Daca Tratatul C.E.E. a creat o integrare economica globala, Tratatul C.E.E.A. a avut un obiectiv sectorial – acela al energiei atomice civile. Comunitatea avea ca misiune sa contribuie la pregatirea si dezvoltarea rapida a industriilor nucleare, exclusiv pentru aplicatii civile ale acestora. EURATOM a reprodus schema institutionala a C.E.C.O. si C.E.E. Tratatul se refera si la cooperarea în sectorul de cercetare, de difuzare a cunostintelor tehnice în materie nucleara, civila, de protectie sanitara si de securitate civila atât pentru personalul din domeniu cât si pentru populatie; are prevederi si în ceea ce priveste coordonarea investitiilor. In fond, tratatul reprezinta o organizare a pietei comune în domeniu cu eliminarea taxelor vamale, a restrictiilor cantitative si alte masuri menite sa elimine piedicile administrative.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!