• Tue. Jul 16th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

TRANZACTIILE LA TERMEN (FUTURES)

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Categoriile de contract la termen: forward (anticipate) si futures (viitoare)
Contract forward – cumparatorul se obliga sa cumpere o anumita marfa sau valoare la un pret stabilit in momentul incheierii contractului la o scadenta fixa.
Deosebiri futures – forward:
– intr-un contract futures conditiile sunt standardizate
– contractul futures are un anumit termen de executie (o luna in care se face lichidarea)
– valoarea contractului: este fixa pt. forword si este variabila pt. futures
Importanta pietei futures:
– este o sursa de informare pt oamenii de afaceri
– realizarea de tranzactii pt. obtinerea de profit
– acoperirea riscurilor prin operatiuni de hedging.
Operatiuni speculative: la scadere si la crestere
Operatiuni de acoperire (hedging):
– operatiunea din bursa este acoperita cu marfa
– vânzarea sau cumpararea cauta sa se protejeze de variatia nefavorabila  a pretului prin incheierea de contracte futures (hedging – de vânzare sau de cumparare)
Operatiuni de spreading – doua parti opuse pe piatele futures,contractele respective având scadente diferite.
2. Futures cu instrumente financiar-valutare
Operatiuni:
– operatiuni spot (incheierea contractului si executarea imediata)
– operatiuni forword (executarea lui la un termen ulterior)
– operatiuni futures (executarea la un termen ulterior dar mecanisme specifice)
Detalii specifice contr. futures pe valute
– contr. standardizate, negociaza numai pretul
– contr. beneficiaza pe o piata secundara, unde pot fi lichidate inainte de scadenta, la o valoare de piata
– se realizeaza in marja
– se realizeaza cu scop speculativ sau de acoperire a riscurilor
Avantajele contr. futures pe valute:
– garantie redusa in raport cu val. tranz.
– rapiditate in incheierea si lichidarea contr.
– grad inalt de lichiditate
Op. futures pe rata dobanzii
– un angajament de a livra/primi la o data viitoare un activ fin., la o rata a dob. stabilita in momentul incheierii contractului.
Activele folosite:  bonurile de tezaur (T-bills), eurodolarii, obligatiuni de tezaur (T-bands)
3. Futures cu instr. sintetice
Op. futures pe indici de bursa reprez. vanz. sau cump. indicelui la cursul futures al bursei si cedarea/primirea la scadenta a unei sume cash in val. egala cu produsul dintre un anumit multiplicator si dif. dintre:
a) val. indicelui in ultima zi de tranzactie a contr. ; b) pretul contr. futures.
Daca indicele este sup. pretului futures, cei cu pozitii short vor plati pe cei cu pozitii long.

 

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!