• Mon. Jul 15th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Specificul împrumuturilor publice angajate de unităţile administrativ-teritoriale.

Feb 21, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Imprumuturile publice angajate de UAT – o obligaţie care urmează a fi conformitate cu clauzele contractului de împrumut, împrumut acordat UAT se consideră mijloace fin. rambursabile, acordate pe un anumit termen,cu calcularea, unei dobânzi, respectând regimul public legal al acestor împrumuturi..Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întâi, pot angaja împrumuturi pentru cheltuieli curente, cu scadenţă în acelaşi an bugetar, de la bugetul UAT de nivelul II şi de la bugetul municipal Bălţi, precum şi de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori atât din ţară, cât şi de peste hotare. Volumul total al împrumuturilor pentru cheltuielile curente, cu scadenţă în acelaşi an bugetar, nu trebuie să depăşească 5% din totalul veniturilor aprobate ale bugetului UAT căreia i se acordă împrumuturi.

Autorităţile executive ale UAT atât la nivelul I, cât şi la nivelul II, au dreptul să contracteze împrumuturi pe termen scurt şi pe termen lung pentru cheltuieli de capital de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori atât din ţară, cât şi de peste hotare.

Imprumuturile pe termen scurt şi pe termen lung pentru cheltuieli de capital sunt aplicabile în cazul în care suma totală a datoriilor bugetelor corespunzătoare la împrumuturile deja contractate sau garantate, la împrumuturile care urmează să fie contractate şi la dobânzile aferente acestora, precum şi la împrumuturile care se prevăd a fi garantate şi la dobânzile aferente acestora, nu va depăşi 20% din totalul veniturilor anuale ale bugetelor respective. Aceste împrumuturi se raportează anual prin dările de seamă contabile.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!