• Fri. Sep 29th, 2023

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Semnificaţia intervenţiei americane în primul război mondial.

Feb 19, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Un eveniment capital care a schimbat brusc echilibru de forţe în favoarea alianţei antigermane, a fost intrarea în război a SUA. În conformitate cu izolaţionismul ei tradiţional, SUA a păstrat pe parcursul primelor trei ani de război neutralitatea în raport cu părţile beligerante, deşi M.Britanie şi Germania au căutat, inclusive prin atacuri asupra vapoarelor americane, sa o determine să renunţe la această atitudine. SUA acordă o consistentă asistenţă financiară Angliei şi Franţei în lupta acestora împotriva Puterilor Centrale. Cît merge războiul însă preferau să facă negoţ cu toţi beligeranţii şi catăţenii americani nu păreau neliniştiţi de războiul din Europa.

Dar situaţia sa schimbat brusc cînd,în februarie 1917, nemţii deciseră să declanşeze fără avertizări un război submarine nelimitat asupra vaselor maritime, fără să ţină cont de apartenenţa acestora. Era o acţiune premeditară : Germ. Provoacă SUA să intre în război fiind încrezută că intrvenţia acestora nu va avea nici un efect înainte ca submarinele germane să distrugă liniile engleze de aprovizionare. Calculul sa adeverit însă pe jumătate: întradevăr ,la 6 aprilie 1917 SUA au declarat război Germanie, dar contrar aşteptărilor Berlinului,intervenţia lor a fost extrem de operativă şi eficientă. Pînă în toamnă ele trimiseseră în Europa o armată ce număra peste 1750 mii de soldaţi.Prin marele lor potenţial militar şi economic au ridicat brusc capacitatea combativă a Aliaţilor, scoţind din impas un război lung şi sîngeros.Intrarea SUA în război a grabit încetarea ostilităţilor şi încheierea armistiţiului.Ultima ofensivă puternică a Germaniei, din aug 1918 ,asupra Parisului a fost oprită de contra-ofensiva trupelor aliate conduse de mareşalul francez Foch şi transformată în retragere.În urma intervinţiei SUA în război :1)războiul devine mondial; 2) Războiul nu se limitează doar la traşeie ,oceanul devine un cîmp de luptă; 3) Resursele umane ,puterea industrială, bogăţia agricolă sunt puse la dispoziţia statelor Antantei. Avantajele pe termen scurt: 1.Economic – creşte blocada îndreptată spre Germania. Ex.SUA, urmează Bolivia, Peru, Brazilia şi unele Republici ale Americii Centrale.Acestea sunt disponibile să pună la dispoziţiea Antantei,flota lor comercială. 2. Financiar – M.Brit. şi Franţa vor primi de la guvernul SUA sumele necesare finanţării materialului de război şi produsele financiare. 3. Moral – Se produce o destindere în mentalitatea colectivă, pt. prima dată un stat neutru intra în război fără înţelegeri prealabile. Scopurile intrării SUA în război au fost că: -eliberarea de sub influienţa financiară a cartierului financiar din centru Londrei;- Creşterea rolului băncilor americane; -consolidarea poziţiei $ American.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!