• Tue. Jul 9th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Previziunea financiara a intrepnderii

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Previziunea financiara este rezultatul activitatii managerilor întreprinderii de cunoaştere, programare si realizare a conţinutului si rolului finanţelor la nivel macroeconomic. Instrumentele de realizarea a previziunii financiare sunt bugetele întreprinderii. Elaborarea bugetelor are rol de a orienta întreprinderea spre un scop anumit: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor etc. Planificarea financiarca impune conducerii întreprinderii si unele constringeri ce trebuiesc depasite printr-un efort continuu de actualizare a prevederilor bugetare. Bugetele trebuie sa descrie liniile generale ale evoluţiei financiare, sa asigure o marja de manevrare in interiorul prevederilor proprii. Planificarea financiara poate deveni o sursa de risipa prin tendinţa tuturor compartimentelor de a-si supraestima nevoile proprii de finanţare. Mai mult, conducerea apreciază pronosticul propriu după “deteriorarea” acestuia de a castiga partida in atragerea celei mai mari parţi din sursele de finanţare a întreprinderii.
Prognozele financiare se compun din următoarele trei documente de baza:
·                                  Prognoza rezultatelor financiare a activitatii întreprinderii pe perioada prognozata;
·                                  Bilanţul prognozat;
·                                  Prognoza surselor de formare si direcţiilor de repartizare a mijloacelor banesti pentru perioada prognozata;
Ele pe larg se folosesc pentru aprecierea operativa a activitatii întreprinderii, de exemplu, de către lucratorii băncilor in cazul acordării creditelor si analiza solvabilitatii si lichiditatii întreprinderii.
Cum am menţionat mai sus in fiecare intreprinderc exista un servicu financiar care se ocupa cu planificarea financiara. în procesul proiectării financiare a rezultatelor economice, serviciul financiar utilizează metodologia care cuprinde:
·                                Legaturile prin intermediul cărora se aduc intrarile in producţie (legaturi cu salariat, cu furnizorii care fumizează mijloace fixe si circulante, cu bursa forţei de munca s.a.);
·                                Legaturile prin intermediu cărora se repartizează rezultatele economice, obţinute la întreprindere (legaturile cu piaţa intema si externa, legaturile cu bugetul de stat si cu băncile);
·                                Legaturile de valoarea a rezultatelor si procedeul de evaluare.
Serviciul financiar stabileşte infonnatia-incasari din realizarea producţiei si efectuarea serviciilor, adică evaluiaza rezultatele economice in scopul realizării acestei evaluări, serviciul financiar are nevoie de informaţiile referitoare la preturile si serviciile care le fabrica, le executa.
De asemenea, pe linga stabilirea încasărilor de realizare a producţiei, serviciul financiar stabileşte si informaţii referitoare la alte încasări (încasări din afara operatiunilor de realizare).
Serviciul financiar, după ce stabileşte informatiile-incasari din realizarea producţiei, trece la stabilirea informatiei-platite pentru potenţialul de intrare. Aceasta informaţie include informaţiile referitoare la costul producţiei si rezultatele financiare. Rezultatele financiare includ urmatoarei plaţi:
–  plata impozitelor, taxelor, accizelor;
–  plata suplimentara a salariilor;
–  platule pentru dezvoltarea întreprinderii;
–  plata penalitatilor, sancţiunilor s.a.
Pentru determinarea rezultatelor economice, serviciul financiar se bazează pe legislaţia economica si fiscala care reglementează modul de rcstructurare a rezultatelor economice. Serviciul financiar, care are funcţiile sale si planificarea financiara, intocmeste prognozele reesind din dinamica coieficientilor corespuzatori in perioadele precedente.
In prognozarea activitatii economico-financiare a întreprinderii se porneste de la analiza vinzarilor. Conform raportului privind rezultatele financiare se observa o tendinţa de creştere a vinzarilor nete, creştere ce constituie 13215161 lei sau 18.1%. Aceasta creştere este destul de mare. E in firea lucrurilor ca aparatul de conducere sa se straduie sa majoreze volumul vinzarilor nete. Insa pe piaţa interna apar restricitii de ordin cantitativ. Pe piaţa interna, unde capacitatea de absorbţie este mica, e puţin probabil ca in anul 1999 vinzarile nete sa crească cu 18%. E suficient ca pe aceasta piaţa sa se vinda cel puţin tot atât cat in anii anteriori. Orientarea întreprinderii spre piaţa extema, unde concurenta este destul de apriga, este unica soluţie de mărire a volumului de Vinzari nete. Dinamica creşterii costurilor constituia pentru anul 1998 4.6% in condiţiile creşterii volumului vinzarilor cu 18.1 %. Acesta poprite la prima vedere se pare destul de eficienta pentru întreprindere. Insa, in realitate creşterea vinzarilor in anul 1998 se datorează si micsorarii stocurilor de produse. Din punct de vedere economic costurile la unitate de produs se vor micşora odată cu mărirea vinzarilor nete pe seama cheltuilelor fixe.
In ceea ce priveşte structura patrimoniului, acesta lasă de dorit, la 1997 activeze pe termen lung constituiau 57.4% din totalul patrimoniului. In 1998 valoarea lor in totalul patrimoniului constituia 64%. In general creşterea valorii activelor pe termen lung in totalul patrimoniului constituie o dovada a componentei neeficiente a patrimoniului si greutate pentru achitarea datoriilor in caz de extrema necesitate. Din acest motiv trebuie de micşorat activele pe termen lung la maximum posibil in condiţiile maximizării producţiei.
De asemenea se previzioneaza o micşorare a creanţelor pe termen scurt pina la 15 – 20%, deoarece acestea reflecta ordinea achitării clienţilor pentru marfa livrata. Volumul mare a creanţelor poate duce in general la neachitarea acestora.
In schimb structura surselor de mijloace are o stare mai buna. Ponderea capitalului propriu in totalul surselor se infla in creştere si se previzioneaza ca mărimea acestuia la sfîrstul anului 1999 se atingă 75% din totalul surselor. Aceasta majorare poate fi efectuata pe seama micsorarii capitalului împrumutat si anume pe seama datoriilor pe termen scurt. Volumul mic al datoriilor prezintă un interes deosebit pentru agenţii-parteneri.
0 alta soluţie de a face fata datoriilor este majorarea lichiditatii întreprinderii. Daca pe parcursul anilor 97-98 se înregistrează o creştere a valorii coificientulul de lichiditate de la 1% la 7%, atunci se prognozeaza ca acesta sa ajnga pina la 20% (nivelul recomandat).
Rentabilitatea economica si financiara a întreprinderii se prognozeaza de a majora pina 4% fiecare. In comparaţie cu 2.9% (economica) si 3.3% (financiara).


Încheiere
Acesta metoda de analiza a rezultatelor activitatii întreprinderii evidentiaza proprietatile si da posibilitatea de a formula noi indicatori economici. Pe baza acestei analize se poate de determinat starea materiala a întreprinderii, sursele de formare a capitalului propriu si împrumutat, de a determina poziţia ocupata de întreprindere pe piaţa. Aceasta metoda simpla si operativa are o mare popularitate in tarile cu economia dezvoltata.
Si in sfirsi,. după acesta “plimbare” in lumea proiectării financiare a rezultatelor economice se impune o încheiere. Voi încerca sa depun ca încheiere următoarele trepte succinte a lucrarii de fata:
–  Se poate aprecia ca situaţia generala a profitabilitatii s-a imbunatatit in anul 1998 in comparaţie cu 1997. Cifra de afaceri (vinzarile nete) pe parcursul anilor a avut o tendinţa generala de creştere (necatind la micşorarea profitului net).
– Rata lichiditatii generale indica valori relativ bune, dar inselatoare. Situaţia nunerarului indica o creştere enorma in comparaţie cu existenta lor in 1997.
– Stocurile se mişca repede ceea ce se exprima prin viteza de rotaţie înalta a activelor curente.
–  Creanţele întreprinderii aferente facturilor comerciale inrcgistreaza o micşorare ceea ce se apreciază pozitiv.
–  Cheltuielele de producţie au avut o tendinţa încurajatoare de reducere, fapt care a fost
determinat de creşterea eficientei utilizării resurselor. Intreprindrea “Bucuria”- intreprindere cu perspective înalte, joaca un rol important pe piaţa Moldovei, ei ii revine o buna parte din PNB-ul tarii. Aceasta ne permite sa tragem concluzia ca S.A.”Bucuria” se va afla mult pe arena petei naţionale, dar nu pur si simplu, ci ca un agent economic-exemplu pentru alţii.


How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!