• Wed. Jun 19th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Normele de Drept Internaţional

Feb 19, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Normele de DI – reguli de conduita cu caracter obligatoriu stabilite prin acordul de vointa a subiectelor sale si indeplinite de catre acestea in mod benevol sau in caz de necessitate cu aplicarea unor masuri de constringere. Se clasifica: 1.dupa forma lor de exprimare in norme conventionale si norme cutumiare. 2.dupa nr de participanti si sfera de aplicare a lor in spatiu (teritoriala) in norme univers (generale) si norme locale (particulare). Norm univers alcatuiesc baza DI. Ansamblul acestor norme poarta denumirea de DI general. Cele cu caracter local reglement rel. din cadrul unui cerc determinat de subiecte precum si dintre 2 sau m multe subiecte ale DI. Notiunea de norme locale cuprinde atit norme bilaterale cit si multilaterale dar care nu au caracter general si care la rindul lor se impart in regionale (leaga statele intr-o anumita regiune) si neregionale (reglement rel dintre m multe state situate in diferite regiuni geografice). Norm locale tin cont de conditiile locale. 3.Dupa obligativitatea respectarii normelor de DI se impart in norme imperative jus cogens (dr incontestabil)si norme dispozitive (supletive). O norma imperativa a DI general este o norma acceptata si recunoscuta de comunit internat drept norma de la care nu este permisa nici o derogare si care nu pote fi modificata decit printr-o noua norma a drept internat general avind acelasi caracter. Normele de dr internat au un caracter dispozitiv in sensul ca prin acordul partilor sunt posibile si admise derogari de la aceste norme. Normele imperative de ius cogens in dr internat se disting printr-un regim juridic specific care vizeaza identificarea, aplicarea si modificarea lor. In leg cu identificarea sunt considerate ca norme de ius cogens numai normele de DI acceptate si recunoscute ca atare de comunitatea internat a satelor in ansamblul ei. In ce priveste aplicarea lor nu se permite nici o derogare. 4.dupa denumirea lor, normele de dr internat se impart in principii si norme concrete care reglementeaza anumite domenii ale rel internat. 5.dupa functiile lor in sistem de dr internat, ele se impart in norme materiale si in norme procesuale. Normele mater stabilesc drept si obligatiile subiectelor dr internat in cadrul unor raporturi concrete de dr internat pe cind normele de dr procesual stabilesc insasi ordinea de realizare a normelor materiale. Unii autori mai clasifica normele de DI in functie de caracterul drepturilor si obligatiunilor subiective, divizindu-se in norme prescriptive, prohibitive si permisive. Cele prescriptive stabilesc obligatiunile stat de a savirsi actiunile cuprinse in normele de DI (avizarea altor state despre un accident). Normele prohibitive obliga statele sa se abtina de la comiterea unor actiuni ilegale din punctul de vedere al dr (de a nu produce arme bacteriologice sau chimice). Normele permisive sunt cele care recunosc subiectelor dr internat posibilitatea de a efectua anumite actiuni (recun dr fiecarui stat la cercetarea si utilizarea spatiului cosmic in scopuri pasnice)
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!