• Tue. Jul 16th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Modalitatea de lichidare

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Contractele futures pe indicele BET(ROL) se lichidează în numerar şi nu în acţiunile din compoziţia indicelui. Aceasta înseamnă că la scadenţa contractului, preţul de lichidare este de 10.000 lei * preţul indicelui comunicat de BVB pentru acea zi.  Această valoare se va compara cu valoarea contractului de la momentul când  s-a iniţiat tranzacţia. De exemplu, dacă indicele este 350 la scadenţă, un investitor care a cumpărat un contract cu preţ de exercitare de 340, primeşte (350 – 340) * 10.000 lei, adică 100.000 lei de la vânzător. Aceşti 100.000 lei nu sunt plătiţi dintr-o dată, la scadenţa contractului. Plata lor se face în rate succesive de marjă, care încep în ziua care urmează tranzacţia futures iniţială şi continuă până la scadenţă (dacă contractul este long) sau până când contractul este compensat printr-o tranzacţie inversă. Acest proces se numeşte marcare la piaţă. Plata zilnică a marjei se determină pe baza diferenţei dintre preţul de lichidare al zilei anterioare al contractului futures când a fost cumpărat sau vândut, şi preţul de lichidare al contractului, determinat la închiderea fiecărei şedinţe de tranzacţionare. Marja pe pieţele futures nu este aceeaşi cu marja de pe pieţele de acţiuni, unde ea asigură un efect de levier investiţiei.
Pe pieţele futures, asemenea plăţi „marchează la piaţă” valoarea contractelor futures şi pot fi văzute ca o asigurare de performanţă, reducând riscul de neplată al contrapărţii în tranzacţia efectuată (măsurile de siguranţă pentru aceste contracte sunt prezentate în paragraful următor).
De exemplu, dacă preţul de lichidare al contractului pe indicele BET(ROL) pentru iunie a crescut de la 320 la 323 între 17 şi 18 iunie deţinătorul unei poziţii short (vânzătorul) plăteşte 3 * 10.000 lei = 30.000 lei, iar deţinătorul unei poziţii long (cumpărătorul) primeşte 30.000 lei. Dacă preţul de lichidare al contractului futures scade cu un punct în ziua următoare, cumpărătorul plăteşte 10.000 lei vânzătorului, şi tot aşa până la scadenţă, când preţul contractului futures şi preţul indicelui converg şi devin egale.
Trebuie reţinut că, odată ce marja cerută a fost plătită, cumpărătorul sau vânzătorul pot să-şi închidă poziţia compensând contractele. Aceasta face ca un contract futures să fie echivalent cu o succesiune de contracte zilnice pe care un investitor le poate întrerupe oricând înainte de scadenţă.
La scadenţă, poziţiile rămase deschise sunt compensate în numerar la preţul comunicat de BVB pentru acea zi. Valoarea în lei a marjei datorate va fi determinată de modificările de preţ ale contractului futures şi de numărul de contracte cumpărate sau vândute.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!