• Tue. Jul 16th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Indicii BET

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Numele oficial al indicelui este Indicele Bursei de Valori Bucureşti (Bucharest Exchange Trading). Numele abreviat este BET, Agenţia de presă Reuters îl publică sub denumirea de BETI. Indicele BET(ROL) este un indice ponderat cu capitalizarea bursieră şi este creat pentru  a reflecta tendinţa de ansamblu a preţurilor celor mai lichide 10 acţiuni tranzacţionate la prima categorie a BVB. Indicele BET(ROL) este cel mai cunoscut indice al pieţei româneşti de capital, fiind calculat pentru prima dată la 22 septembrie 1997 pentru, a ajuta investitorii să identifice mişcările pieţei de acţiuni. Data de referinţă a indicelui a fost 19 septembrie 1997 când nivelul indicelui a devenit 1000 de puncte. El a fost creat pentru a reflecta tendinţa de ansamblu a preţurilor celor mai lichide 10 acţiuni tranzacţionate la prima categorie a cotei BVB. Alegerea celor 10 acţiuni care compun indicele s-a făcut ţinându-se seama de transparenţa informaţiilor referitoare la societăţile pe care le desemnează, de performanţele lor financiare şi de alte criterii considerate a fi relevante. În plus aceste societăţi sunt supuse unui control riguros şi unor evaluări periodice din partea autorităţilor pieţei de capital. Cele 10 acţiuni alese sunt:
1.         ALR (Alro Slatina – aluminiu)
2.         ARC (Arctic Găieşti – maşini şi aparate electrocasnice);
3.         ATB (Antibiotice Iaşi – produse farmaceutice de baza);
4.         AZO (Azomureş Târgu-Mureş – îngrăşăminte şi produse azotoase);
5.         CMP (Compa Sibiu – piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare);
6.         DAC (Automobile Dacia Piteşti – autoturisme);
7.         OLT (Oltchim Râmnicu-Vâlcea – produse chimice anorganice de bază);
8.         PLC (Policolor Bucureşti – vopsele şi lacuri);
9.         SNC (Şantierul Naval Constanţa – construcţii navale);
10. TER  (Terapia Cluj Napoca – preparate farmaceutice).
Prin construcţie (metodologie de calcul, reguli de selecţionare a acţiunilor şi de actualizare), el se constituie ca suport pentru tranzacţiile derivate pe indici. Aceste tranzacţii sunt opţiuni şi futures, precum şi combinaţii ale acestora.
Baza legală a acestora este Ordonanţa nr. 69 din 28 august 1997 privind bursele de mărfuri.
Tranzacţionarea instrumentelor derivate pe indici are ca scop acoperirea riscului investitorilor în deţinerea acţiunilor ce compun portofoliul indicelui, prin angajarea de tranzacţii pe instrumente derivate în sens invers celor pe valorile mobiliare respective.
Indicele BET permite managerilor de portofoliu calcularea coeficientului de volatilitate beta, având astfel la dispoziţie o măsură mai precisă a volatilităţii acţiunilor cotate.
Indicele BET este exprimat şi în USD prin convertirea preţurilor în lei la cursul BNR din ziua respectivă, servind astfel şi investitorilor străini care doresc o astfel de exprimare a indicelui.
Metodologia de calcul
Indicele BET este calculat ca o medie ponderată cu capitalizare a preţurilor celor mai lichide acţiuni cotate la BVB. Valoarea preţurilor din fiecare zi este raportată la preţurile corespunzătoare din data de referinţă (momentul t=0).
_ EMBED Equation.3  ___
unde:
            10 este numărul de acţiuni din portofoliul indicelui;
pi0 este preţul mediu ponderat al acţiunii i la momentul de referinţă t=0 (adică
 19 septembrie 1997);
pit este preţul mediu ponderat al acţiunii i la momentul curent;
qi0 este numărul total de acţiuni emise din acţiunea i la momentul t=0.
Pentru a compensa orice efect artificial asupra preţului de tranzacţionare datorat măsurilor de divizări sau consolidări de acţiuni, fuzionări ale firmelor sau orice modificări ale capitalului social al unei acţiuni aflate în portofoliul indicelui, valoarea indicelui este ajustată (indicele este racordat) cu un factor de corecţie f, în ziua în care are loc schimbarea care afectează preţul.
Astfel, se realizează şi comparabilitatea valorilor indicelui.
BETt=1000*f*_ EMBED Equation.3  ___
În cazul în care există acţiuni care nu mai corespund regulilor de includere în portofoliul indicelui şi alte acţiuni care sunt tranzacţionate corespund acestor reguli, se procedează la o actualizare a portofoliului indicelui. Şi în acest caz factorul de corecţie este recalculat, pentru a compensa această modificare. Astfel se asigură cerinţa ca indicele să reflecte zilnic schimbările preţurilor acţiunilor faţă de preţurile aceloraşi acţiuni la un moment de referinţă.
Toate modificările portofoliului indicelui se fac periodic şi se decid de către Comitetul Indicelui al BVB care analizează şi decide trimestrial actualizarea acestuia conform celor prezentate anterior.
Regulile selecţiei valorilor mobiliare în portofoliul indicelui
Regulile selecţiei celor 10 acţiuni care formează portofoliul indicelui sunt următoarele:
– acţiunile trebuie să fie cotate la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti;
– acţiunile trebuie să aibă cea mai mare capitalizare bursieră. De asemenea, se urmăreşte ca suma capitalizărilor firmelor ale căror acţiuni sunt incluse în portofoliul indicelui să depăşească 60% din capitalizarea bursieră totală;
– acţiunile trebuie astfel alese încât să se asigure diversificarea portofoliului indicelui;
– acţiunile trebuie să fie cele mai lichide, această caracteristică fiind aproximată prin totalul valorii tranzacţiilor pe acţiunea respectivă. Se urmăreşte ca suma valorii totale a tranzacţiilor acţiunilor din portofoliul indicelui să fie de cel puţin 70% din valoarea totală tranzacţionată.
Ponderile acţiunilor care intră în componenţa coşului indicelui BET sunt prezentate în anexe .
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!