• Tue. Jul 16th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Fişa contului de marjă

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Fişa contului este un formular standardizat care face parte din contul clientului şi în care sunt înscrise principalele date privind fiecare operaţiune în funcţie de activul tranzacţionat şi pe fiecare scadenţă în parte. Acest formular cuprinde:
– pentru contractele futures: numărul de contracte, codul şi identificarea contractului, data, ora executării tranzacţiei, preţul, preţul de cotare, numărul poziţiilor deschise şi sensul lor, suma disponibilă în cont, marjele iniţiale necesare, marjele de menţinere, rezervele în cont, profitul sau pierderea din tranzacţii, valoarea apelului în marjă şi comisionul achitat pentru tranzacţii;
– pentru tranzacţiile cu opţiuni: numărul de contracte, codul şi identificarea contractului, tipul opţiunii (call/put), data, ora executării tranzacţiei, preţul de exercitare, preţul (prima plătită sau încasată), preţul de cotare, numărul poziţiilor deschise şi sensul lor, suma disponibilă în cont, marjele iniţiale necesare, marjele de menţinere, rezervele în cont, profitul sau pierderea din tranzacţii, valoarea apelului în marjă şi comisionul achitat pentru tranzacţii.
Pe lângă aceste formulare, pentru evidenţa tranzacţiilor, agentul de bursă sau brokerul trebuie să menţină la zi un centralizator operativ de evidenţă a ordinelor şi tranzacţiilor pe clienţi, centralizator care cuprinde următoarele informaţii: numele şi prenumele sau denumirea firmei titularului de cont, numărul contului segregat la agenţia de brokeraj, tipul operaţiunii, numărul de titluri tranzacţionate, codul şi identificarea titlurilor, data şi ora recepţionării ordinului, preţul, preţul de executare a tranzacţiei, numărul de titluri rămase neexecutate, observaţia dacă ordinul este încă în termenul de valabilitate.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!