• Tue. Sep 26th, 2023

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Elemente componente ale PESA .

Feb 21, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Principalele elemente ale PESA care contribuie la fundamentarea şi operaţionalizarea dimensiunii de securitate şi apărare a Uniunii Europene sunt:

• Agenţia Europeană de Apărare (European Defence Agency – EDA);

• Forţa de Reacţie Rapidă Europeană (European Rapid Reaction Force – ERRF);

• Forţa de Jandarmerie Europeană (European Gendarmerie Force – EGF);

• Grupurile de luptă ale UE (European Union battle groups);

• Institutul UE pentru Studii de Securitate (European Union Institute for Security Studies – EUISS).

Ca organisme politice şi militare permanente au fost stabilite:

• Comitetul Politic şi de Securitate – compus din

reprezentanţi permanenţi cu rang de ambasadori, ce are competenţa de a trata ansamblul problemelor PESA. In cazul unor operaţii militare de gestionare a crizelor, sub autoritatea Consiliului, Comitetul va exercita controlul politic şi va stabili direcţiile strategice ale acestora;

• Comitetul Militar al UE – alcătuit din şefii de state majore ale armatelor, reprezentaţi prin delegaţii lor permanenţi. Atribuţiile principale ale acestuia vizează: acordarea avizului militar şi formularea de recomandări destinate COPS (Comitetul Politic şi de Securitate), furnizarea de instrucţiuni militare pentru Statul Major al UE. Preşedintele Comitetului va asista la sesiunile Consiliului, atunci cand se iau decizii cu implicaţii in domeniul apărării;

• Statul Major Militar al UE – cu competenţe militare in sprijinul PESA, indeosebi in ceea ce priveşte conducerea operaţiilor militare de gestionare a crizelor, conduse de UE. Acesta este insărcinat cu analiza situaţiilor şi planificarea strategică pentru misiuni de tip “Petersberg”, inclusiv cu identificarea forţelor europene naţionale şi multinaţionale.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!