• Mon. Jul 22nd, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Contul de marjă – condiţie de operare a titlurilor financiare derivate

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

În funcţie de dreptul legal de efectuare a tranzacţiilor în cont, există:
– contul individual pe numele titularului în care operează exclusiv numai titularul contului. Este specific persoanelor fizice care efectuează tranzacţii în nume propriu;
– contul administrat este contul deschis de persoane juridice sau asociaţii de persoane fizice şi juridice, în care dreptul de operare în cont este stabilit şi atribuit fie printr-o hotărâre judecătorească, fie prin înţelegeri între parteneri, unei persoane nominalizate numită administrator. Înţelegerea sau contractul de administrare stabilesc domeniile de tranzacţii sau limitele răspunderii administratorului. Dacă aceste limite nu sunt stabilite, contul funcţionează după regula prudenţei maxime, în sensul că administratorul trebuie să gestioneze fondurile încredinţate cu diligenţa cu care gestiona banii proprii. Legea privind bursele de mărfuri interzice în România existenţa acestor tipuri de conturi administrate de brokeri în tranzacţiile la termen;
– contul de marjă deschis pe numele unei persoane juridice necesită aprobarea din partea conducerii legale a persoanei juridice care deschide contul. Aprobarea este însoţită de o copie a certificatului de înmatriculare, a statutului sau a regulamentului de funcţionare a persoanei juridice şi acordul de deschidere a unui cont de marjă. Fiind vorba de un cont de marjă, trebuie să se specifice limita maximă până la care pot avea loc astfel de tranzacţii, precum şi numele persoanelor autorizate să le efectueze. Apropiere în scop personal a unei părţi din activele contului de către administratorul lui se pedepseşte prin lege;
– contul colectiv este un tip de cont administrat specific numai persoanelor fizice. Orice cont colectiv trebuie să specifice înţelegerea partenerilor asupra sumelor din cont şi metoda de rezolvare a situaţiei contului, în cazul în care unul din membri intră în incapacitate juridică, fizică sau decedează. Administratorul contului este obligat ca în termen de o zi să anunţe agenţia de brokeraj de intrarea într-una din incapacităţi a unuia dintre membrii contului colectiv.
Contul colectiv are două variante:
– cont colectiv cu drepturi acordate supravieţuitorilor este acel contract prin care în cazul decesului unuia dintre parteneri, partenerii supravieţuitori sunt aceia care intră în posesia părţii partenerului decedat;
– cont colectiv cu drepturi acordate moştenitorilor este acel cont în care partea partenerului decedat revine moştenitorilor săi legali, partenerii răspunzând solidar de livrarea părţii în cauză.
Conturile de tip fiduciar, custodian, discreţionar şi anonim care sunt operaţionale pe piaţa de capital nu pot fi utilizate pe pieţele la termen.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!