• Sun. Jun 16th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Consiliul Economic şi Social : componenţa, forma de activitate.

Feb 21, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

CES a fost infiintat prin tratatul de la Roma in 1957. CES este organismul consultativ european din cadrul caruia sunt reprezentate diversele categorii de activitati economice si sociale. Comitetul are rolul unui forum de dezbatere si examinare , atit la nivel european, cit si la nivelul statelor membre. CES este consultat obligatoriu de Comisia Europeana si de catre Consiliul UE in domenii de interes direct pentru cetateni : agricultura, educatie, transport, politica sociala, sanatate publica s.a. CES organizeaza colocvii, audieri, rapoarte, in scopul de a ameliora raporturile dintre cetateni si institutiile UE. Are rolul de a gasi obstacolele de functionare a pietei interne. Pina la 1ian.2002, CES avea 222 membri, numiti de Consiliul UE, la propunerea statelor membre, pe timp de 4 ani, cu posibilitatea de reinoire a mandatului.. presedintele CES e ales pentru 2 ani si are rolul de a asigura bunul mers al lucrarilor CES. In cadrul comitetului se pot forma subcomitete, care sa elaboreze proiecte de avize asupra unor probleme sau in domenii determinate. Comitetul este consultat inainte de adoptarea numeroaselor documente cu privire la piata interna, educatie, protectia consumatorului, mediu, dezvoltarea regionala s.a.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!