• Mon. Jul 15th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

BURSE DE MARFURI SI VALORI

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Bursa reprezinta:
– piata in genere, locul unde se efectueaza schimburi com.; ansamblul tranzactiilor cu marfuri si valori
– tranzactii cu anumite categorii de bunuri, servicii sau/ si valori, nivelul preturilor
– o institutie a ec. de piata – ca forma organizata de schimb pt. marfuri si valori
Dovada existentei marfurilor se face cu un document unanim acceptat de com; recipisa de depozit pt. marfurile aflate in antrepozite, conosament pt. marfurile incarcate pe vas. Amsterdam si Londra – primele piete reprez. pt. mec. bursier
CARACTERISTICILE BURSEI:
1) PIATA DE MARFURI SI VALORI;
            Bursele de marfuri tranzactioneaza bunuri cu anumite caract.:
– sunt bunuri generice ( se pot masura, cântari etc)
– sunt fungibile (pot fi inlocuite unele cu altele)
– caract. standardizabil.; marfa poate fi impartita pe loturi livrabile
– sunt depozitabile
– sa aiba un grad redus de prelucrare
Def.: Bursele de valori sunt locuri unde se efect. vânz/cump. de hârtii de valoare (actiuni, bonuri de tezaur etc.); totodata, la bursele de valori se pot realiza si operatiuni cu valute, metale pretioase sau efecte de comert.
2) PIATA “SIMBOLICA”
Bursa este o piata dematerializata unde se incheie contractul dintre parti, identificarea si circulatia marfurilor realizându-se in afara acestei piete. Aici se tranzactioneaza in principiu titluri rezultate din operatiuni financiare.
3) PIATA LIBERA – model perfect de piata
4) PIATA ORGANIZATA
Tranzactiile se realizeaza conform unor principii, norme si reguli cunoscute de participanti. Se urmareste credibilitatea, garantia de seriozitate.
5) PIATA REPREZENTATIVA
Functia centrala a bursei este tocmai de a stabili zilnic nivelul pretului acel pret care asigura volumul maxim de tranzactii.
Bursele sunt piete specifice, mecanisme de concentrare a cererii si ofertei pt. anumite categorii de marfuri ori pt. valori in scopul realizarii de tranzactii intr-un cadru organizat si in mod operativ, in conditii de libera concurenta. Bursa este piata prin excelenta.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!