• Mon. May 27th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Aspectele generale privind datoria de stat externă.

Feb 21, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Instrumentele generatoare de datorie de stat externă sunt: hârtiile de valoare de stat, împrumuturile de la guvernele altor state, de la agenţiile guvernelor altor state; împrumuturile de la instituţii financiare străine, organizaţii financiare internaţionale; alte împrumuturi bilaterale. Mijloacele obţinute de împrumuturile de stat externe se utilizează pentru: acoperirea deficitului bugetar de stat, susţinerea balanţei de plăţi, finanţarea proiectelor de investiţii pentru dezvoltarea domeniilor prioritare ale economiei, importul de materie primă, resurse energetice şi de alte produse, onorarea obligaţiilor asumate prin acordarea garanţiilor de stat pentru împrumuturi, serviciul, refinanţarea şi reachiziţionarea datoriei contractate anterior, finanţarea cheltuielilor legate de lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi altor situaţii extraordinare, finanţarea cheltuielilor rezonabile legate de contractarea datoriei de stat externe

Imprumuturile de stat externe contractate de Ministerului Finanţelor în numele Republicii Moldova sunt valorificate prin intermediul băncilor comerciale – fiind agenţi fiscali ai statului – iar în cazuri excepţionale, prin intermediul Băncii Naţionale a Moldovei, cu consimţământul acesteia. Ministerul Finanţelor rambursează şi efectuează plăţile aferente serviciului datoriei de stat externe prin intermediul Băncii Naţionale a Moldovei.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!