• Fri. Sep 29th, 2023

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Aspectele generale ale împrumutului public.

Feb 21, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

In cadrul dreptului financiar din statele contemporane împrumuturile publice reprezintă un mijloc de completare a fondurilor băneşti de utilitate publică, inclusiv de completare a veniturilor bugetare. Expresia „împrumut public” este sinonimă cu „creditul public”, iar în sfera acestuia se cuprind împrumuturile atât de stat, cât şi ale unităţilor administrativ-teritoriale. Datoria de stat – sumă totală a datoriei de stat interne şi a datoriei de stat externe, contractate de Min.Fin. în numele R.M, exprimată în lei. Avantajele împrumuturilor de stat: – sunt mijloace de încurajare a economiilor băneşti şi de activare a unor capitaluri particulare uşurând plasarea de capital autohton în economia republicii; – angajează creditorii în dezvoltarea şi rentabilizarea economiilor statelor debitoare pentru rambursarea împrumuturilor de stat acordate; – consolidează patrimoniului statului prin valorile viitoare reale create ca urmare întrebuinţării în folos public a sumelor de bani împrumutate; – reflectă credibilitatea creditorilor faţă de statul debitor şi economia acestuia, fiind un factor de stabilitate financiară; – angajează creditorii în dezvoltarea şi rentabilizarea economiilor statelor debitoare pentru rambursarea împrumuturilor de stat acordate.

Dezavantajele împrumuturilor de stat: – reduc capitalul particular circulant din economia naţională cu consecinţe de împiedicare a procesului normal de dezvoltare a producţiei, influenţează creşterea şi micşorarea capacităţii contributive cetăţenilor; – angajează generaţiile viitoare obligându-le să suporte cheltuielile de rambursare contractate mai ales pe termene îndelungate.

In general, împrumutul public trebuie considerat un mijloc la care este justificat să se recurgă numai atunci când se dovedeşte „inevitabil” şi pe cât posibil, nu în scopuri de consum, ci numai în scopuri investiţionale. Cu această ultimă condiţionare, împrumuturile de stat sporesc avuţia republicii prin: modernizarea mijloacelor de comunicaţie şi transport, modernizarea infrastructurii publice, dezvoltarea resurselor energetice, amplificarea exploatării resurselor naturale etc, toate acestea pot oferi generaţiilor viitoare avantaje şi posibilităţi sporite de rambursare a respectivelor împrumuturi
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!