• Tue. Jul 16th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Analiza indicatorilor de stabilitate financiara

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Aprecierea stabilitatii financiare a întreprinderii si structurii resurselor de mijloace se calculează pe baza următorilor indicatori: Coeficientul autonomiei (înzestrării cu surse proprii) reprezintă indicatorul care caracterizează întreprinderea din punct de vedere a independentei fata de terti. Coeficientul in cauza reflecta ponderea patrimoniului format pe seama mijloacelor proprii in suma totala a activelor întreprinderii. Acest indicator se interpretează prin aprecierea modificărilor lui in dinamica si prin compararea cu nivelul teoretic recomandat. De exemplu, in sistemul bancar al Republicii Moldova pentru determinarea solvabilitatii clienţilor se utilizează actualmente nivelul coeficientului recomandat in mărime de 0.5. In acest caz jumate din patrimomu întreprinderii. care este format din surse proprii, serveşte drept garanţie pentru achitarea tuturor datoriilor fata de creditori. Creşterea acestui indicator dovedeşte drept sporirea independentei financiare si micşorarea riscului in cazul greutatilor financiare.

Rezultatele obţinute sunt:

a) La începutul anului: Ka.. = 0.69
b) La sfirsitul anului: Ka. = 0.72
Din calculele făcute mai sus observam ca valoarea coeficientului de autonomie, atit la începutul anului, cit si la sfirsitul lui este destul de mare (mai mare ca 0.5) ceea ce denota faptul independentei financiare. Mai mult ca atit se constata o tendinţa de creştere a acestui indicator de la 0.69 la 0.71
Drept indicator invers proprtional coeficientului autonomiei este coeficientul atragerii de mijloace care reflecta ponderea mijloacelor împrumutate in suma totala de surse.
Acest coeficient caracterizează structutra surselor de finanţare a activelor din punct de vedere al cotei surselor împrumutate. Acest coeficient desemnează nivelul de îndatorare a întreprinderii si in mod normal oscilează in limitele 0 – 0.5.
Coeficientul atragerii de mijloace are formula:

Kam = 1- KaIn exemplul nostru:
a) La începutul anului: kam = 0.31
b) La sfirsitul anului:   kam = 0.28
Un alt indicator ce caracterizează stabilitatea finaciara a întreprinderii este coeficientul riscului financiar. Valoarea acestui coeficient trebuie sa oscileze in limitele 0 – 0.3. In caz contrar, inreprinderea se considera posesoare a indicatorului ridicat de risc financiar In aşa caz atragerea suplimetara a capitalului financiar trebuie oprita.
Formula de calcul>
a) La început de an: krf == 0, datorita lipsei datoriilor pe termen lung.
b) La sfirsit de an: krf = 0.007
După cum vedem ponderea datoriilor pe termen lung in totalul capitalului propriu este foarte mica.

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!