• Mon. Jul 22nd, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Analiza financiara a stării generale a intrepnnderii conform bilanţului contabil

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Analiza financiara poate fi definita ca proces de folosire a instrumentelor si tehnicilor standard pentru analiza documentelor financiare ale întreprinderii, obiectiv indispensabil pentru decizia de investiţii si de finanţare pentru fundamentarea corecta a masurilor întreprinse de conducerea întreprinderii. Pentru aceasta analiza financiara apeleaza la documentele de sinteza contabila (bilanţ, cont de rezultate, bugetul de venituri si cheltuieli si executa acestuia, raportul de gestiune). Analiza financiara a stării actuale a întreprinderii e necesara pentru a stabili punctele de reper si cele slabe ale gestiunii financiare actuale (analiza interna) cu scopul fundamentării unor noi strategii sau pentru a satisface interesele partenerilor economici si financiari (analiza externa), pentru fundamentarea unor posibile acţiuni de cooperare cu întreprinderea in cauza.
Datele necesare analizei financiare a stării actuale a fabricii se prezintă de formularele:
nr.l “Bilanţ contabil; nr.2 “Raportul privind rezultatele financiare”; nr.4 “Raportul privind fluxul mijloacelor banesti”; nr.6 “Anexa la raportul privind rezultatele financiare’.
Analiza financiara se face tinind cont de următoarele metode de analiza:
Analiza pe verticala consta in calcularea ponderii fiecărui articol din bilanţ in suma lui totala. Compararea in dinamica a acestor mărimi, ne permite de a aprecia modificările structurale in componenta activelor si surselor de acoperire a acestora.
Analiza pe orizontala reprezintă calcularea ritmului de creştere a fiecărui indicator. Utilizarea datelor aferente citorva perioade consecutive, permite de a urmări tendinţele variaţiei indicatorilor.
Ecuaţia bilantiera de baza care este utilizata la pregătirea bilanţului contabil este:

Total active = Datorii totale + Capital propriu

 

Deci, analiza bilanţului presupune, anailza fiecărui element din formula de mai sus in parte cat si in corelaţie intre ei.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!