• Fri. Jul 19th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Sistemul de la Versailles şi falimentul acestuia

Feb 19, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Conf Paris (ian1919)a avut rolul de a inkeia tratate separate cu fiecare stat invins.Au for semnate 5 tratate, cu Germ la Versailles, 28iun 1919, acesta a fost considerat tr de baza şi a folosit ca model şi pt celelalte; cu AUSTRIA – Saint Germain 10 sept 1919; cu BULGARIA- la Neuillz 27noiem 1919, cu UNGARIA-Trianon 2 iun 1920;cu IMP.OTT- Sevres,10 aug 1920, sing care nu sa aplicat si nu a fosr revizuit. Acestea alc sist Versailles, care a reglem RI in perioada interbelica, stabilind o noua ordine I. In urma conf s-a creat Liga Naţ, bazată pe cooperare si colaborare I. Cu toate acestea carenţele sistemului Versailles apărute kiar din momentul semnării tratatului cu Germ şi aliaţii ei, 28 iun 1919 a generat o mişcare de revizuire a prevederilor tr.şi kiar a sistemului.Printre statele nemulţumite de prevederile tratalelor incheiate dupa IRM se enumeră şi aliaţii Antantei (It, Jap). Perioada interbelica va demonstra că Sistemul de la Versailles bazat pe Liga NAŢ este unul falimentat cu toate că odată cu constituirea acestei organizaţii statele incearcă să creeze un cadru propice pt toţi actorii raporturilor I. Eşecul LIGII şi a Sistemului se datoreaza în 1 rand lipsei unui mechanism clar prin care această instituţie urmează să işi indeplinească scopul şi obiectivu : menţinerea păcii in lume şi evitarea conflictelor armate. Această carenţă m este completată şi de absenţa în cadrul Ligii a statului care a fost iniţiatorul ,SUA , cât şi prin faptul că activitatea organizaţiei s-a aflat practice sub tutela intereselor franceze şi nici decum intereselor I.Dizolvarea Ligii a fost official anunţată la 19 apr 1946 şi a incetat efectiv la 31 iul 1947.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!