• Tue. Jul 16th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Simboluri şi specificaţii

Feb 16, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Simbolurile sunt elemente care codifică şi individualizează fiecare tip de produs bursier tranzacţionat, formate din litere şi cifre, reprezentând forme prescurtate pentru fiecare contract şi pentru lunile lor de livrare. Contractele futures au stabilite, pe lângă reguli de tranzacţionare, şi particularităţi menţionate în specificaţiile acestor contracte. Specificaţiile cuprind următoarele date: Simbolul contractului Având în vedere faptul că produsele care stau la baza contractelor au o denumire şi un mod de identificare precis, nu se poate utiliza definirea completă a produsului. Practica bursieră a impus simplificarea denumirii prin simboluri. Simbolul trebuie să fie scurt, concis şi sugestiv. BMFMS a adoptat următoarele simboluri:
– contractul futures pe dolarul SUA, are simbolul ROL/USD
– contractul futures pe marca germană, are simbolul ROL/DEM
– contractul futures pe EURO, are simbolul ROL/EURO
– contractul futures pe indicele bursier al celor mai lichide 10 acţiuni cotate la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti, stabilit după metodologia BVB, denumit oficial BET, are simbolul BET(ROL)
– contractul futures pe indicele bursier al acţiunilor cotate la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti, stabilit după metodologia proprie a BMFMS şi denumit BMS1, are simbolul BMS1 (în prezent nu se mai tranzacţionează).
În mod similar se pot adopta simboluri pentru alte contracte sau produse. În piaţa de capital avem exemplele BVB care adoptă simboluri pentru definirea acţiunilor din 3 litere şi RASDAQ care adoptă simboluri formate din 4 litere.
Unitatea de tranzacţionare
Specific pentru contractele futures este faptul că acestea au standardizate cantităţile produselor, singura variabilă fiind preţul. Unitatea de tranzacţionare stabileşte cantitatea, în funcţie de care se determină valoarea contractului.
La contractele tranzacţionate la BMFMS unităţile de tranzacţionare sunt următoarele:
– ROL/USD = 1.000 dolari SUA – rezultă valoarea contractului în lei
– ROL/DEM = 1.000 mărci germane – rezultă valoarea contractului în lei
– ROL/EURO = 1.000 EURO – rezultă valoarea contractului în lei
– BET = 10.000 lei înmulţit cu indicele BET în puncte – rezultă valoarea contractului în lei
Definirea unităţii de tranzacţionare pentru produsele care nu au o valoare în lei faţă de o cantitate stabilită se face diferit, prin multiplicarea unei valori în puncte cu o sumă în lei. Acest sistem de calcul se aplică indicilor bursieri, cursurilor de schimb încrucişate şi ratei dobânzii.
Cotarea
Acest element defineşte preţul pe unitatea de tranzacţionare a produsului. Preţul astfel obţinut, multiplicat cu unitatea de tranzacţionare, dă valoarea contractului. De exemplu, la contractul ROL/USD cotarea se face în lei pentru un dolar SUA, la indicele bursier cotarea se face în puncte pentru un indice, iar la ratele dobânzii cotarea se face în valoarea procentelor.
Pasul
Pasul reprezintă fluctuaţia minimă cu care se poate modifica cotaţia şi se referă la o mişcare în sus sau în jos a preţului activului suport.
La contractele tranzacţionate la BMFMS, pasul este de 1 leu pentru contractele futures ROL/USD, ROL/DEM, ROL/EURO şi respectiv 0,1 puncte pentru contractul futures pe indicele bursier BET şi opţiunile având ca suport contractul futures pe indicele BET.
Limita de oscilaţie zilnică a preţului
Pentru protecţia clienţilor, operatorilor şi a pieţei însăşi, bursele decid un nivel de oscilaţie zilnică a preţului faţă de ziua precedentă. Această limită poate fi în procente sau în valoare fixă.
Alte alternative de limitare constau în faptul că se poate opri total tranzacţionarea pentru ziua respectivă sau se poate doar întrerupe sesiunea de tranzacţionare până când casa de compensaţie determină conturile de marjă, raportând poziţiile deschise la preţul la care a fost oprită sesiunea.
Stabilirea limitelor de oscilaţie zilnică a preţurilor este importantă pentru preîntâmpinarea unei activităţi speculative intense care ar duce la creşterea volatilităţii preţurilor futures şi pentru acordarea timpului necesar clienţilor şi agenţiilor de brokeraj să răspundă apelului în marjă.
Marja iniţială
Aceasta este valoarea pe care un titular de cont trebuie să o deţină în contul de marjă la iniţierea fiecărui contract. Valoarea marjei este stabilită de bursă după consultarea casei de compensaţie, modificarea a acesteia în situaţii de destabilizare a pieţei fiind aplicată imediat.
Respectarea nivelului marjei iniţiale asigură integritatea pieţei. Agenţiile de brokeraj pot cere de la clienţii lor sume suplimentare marjei iniţiale, în baza unui angajament bilateral.
La sfârşitul anului 1998 marjele iniţiale erau la nivelul de:
500.000 lei pentru contractul ROL/USD cu scadenţă la o lună;
650.000 lei pentru contractul ROL/USD cu scadenţă la 3 şi 6 luni;
300.000 lei pentru contractul ROL/DEM cu scadenţă la o lună;
400.000 lei pentru contractul ROL/DEM cu scadenţă la 3 şi 6 luni;
600.000 lei pentru contractul ROL/EURO cu scadenţă la o lună;
700.000 lei pentru contractul ROL/EURO cu scadenţă la 3 şi 6 luni.
Marja de menţinere
Este elementul esenţial care asigură integritatea casei de compensaţie şi a agenţiei de brokeraj.
Marja de menţinere reprezintă suma minimă pe care un titular de cont poate să o deţină în contul de marjă pentru a menţine poziţii deschise la contractele futures.
Marja de menţinere reprezintă aproximativ 75% din marja iniţială.
La sfârşitul anului 1998 marjele de menţinere erau la nivelul de:
350.000 lei pentru contractul ROL/USD cu scadenţă la o lună;
500.000 lei pentru contractul ROL/USD cu scadenţă la 3 şi 6 luni;
200.000 lei pentru contractul ROL/DEM cu scadenţă la o lună;
300.000 lei pentru contractul ROL/DEM cu scadenţă la 3 şi 6 luni;
400.000 lei pentru contractul ROL/EURO cu scadenţă la o lună;
500.000 lei pentru contractul ROL/EURO cu scadenţă la 3 şi 6 luni.
Scadenţa contractului
Având în vedere că tranzacţiile la termen au o dată de scadenţă fixă, aceasta este specificată pentru fiecare în parte. Tranzacţia la termen pentru un produs poate avea mai multe zile de scadenţă, la o lună, 3 luni, 6luni, 9 luni, 12 luni, dar nu mai mult de 18 luni.
Lichidarea contractului la scadenţă
Acest element defineşte modul în care se sting obligaţiile contractuale în momentul în care se ajunge la scadenţa acestuia. Aici sunt incluse date privind regularizarea în raport cu preţul de lichidare.
La contractele futures pe valute fără livrare lichidarea la scadenţă se face la cursul comunicat de Banca Naţională a României în acea zi.
La contractele futures pe indici bursieri lichidarea se face la valoarea indicelui comunicată de instituţia care îl calculează.
La contractele futures cu livrarea fizică a produsului se specifică modul în care decurge această livrare.
Orele de tranzacţionare
Fiecare sesiune de tranzacţionare are o anumită durată şi ea trebuie stipulată în specificaţiile contractelor, motiv pentru care este prezent şi acest element.
Programul de tranzacţionare în ringurile de la BMFMS este următorul:
– ringurile de valute                               orele 09:00 – 13:00
– ringurile de indici bursieri                    orele 09:00 – 14:00
– ringurile de opţiuni                  orele 09:00 – 14:00
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!