• Fri. Jul 19th, 2024

TrainingsNews

Jobs/ Internships/ Trainings

Problema Europa de Est la Conferinţa de Pace de la Paris.

Feb 19, 2018
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Europa de est a fost centru discuţiilor la Conferinţa de la Paris,capătînd o nouă identitate.Mit istoric-afirmaţie apriorică despre trecut care are un substrat politic.Miturile istorice au devenit fundamentul ideologiilor naţionaliste în Europa de est la sfr.sec.XIX încep.sec.XX. Cel mai important mit est European a fost-Mitul de barieră de apărare a Estului împotriva asiaticilor (împotriva Turciei sa creat federaţia Boemiei, Croaţia şi Slovacia). Popoare de frontieră– schimb de teritorii între imperii, care au schimbat o anumită entitate. -factorul religios; -colonizarea germană în orice parte de est a Europei; -colonizarea slavă; -prezenţa imperiilor poliglote (multinaţionale); -prezenţa oraşelor cosmopolite în imperii (oraş în aparenţă întrun mediu ungar); -impactul influienţei a 4 mari naţiuni (germani,ruşi,polonezi şi italieni). Mitul misiunii istorice-istoricul ceh Croft, spunea ”naţiunile apelează la trecutul glorios, la perioada măreţii lor,la serviciile aduse altor naţiuni sau umanităţii în general p/t a justifica o misiune istorică specială şi ai convinge pe ceilalţi că această misiune există în realitate”. Asumarea acestei misiuni reale sau imaginare este în contradicţie cu meritele şi potenţialul sau acţiunile reale acestor popoare. Exemple de mituri istorice: mitul apărării creştinităţii şi mitul barierei defensive împotriva panslavismului- mai ales românii şi ungurii. Sau avanpost împotriva pangermanismului. Mitul imperiului istoric-teritoriile în dispută au făcut parte dintrun imperiu sau altul. Mitul dreptului istoric-a fost unul din argumentele care au fost în capul mesei la Conferinţă sau dreptul primului venit-cine a fost primul venit pe un anumit teritoriu. Mitul frontierelor naturale-frontierelor strategice. Disputa dintre Italia şi Iugoslavia la Conf. a fost Istria şi coasta Dalmaţiană. Interesele It.au fost dominate de egoismul sacru, Dalmaţia îi trebuia din raţionamente strategice, transformarea M.Adriatice întro mare închisă. Brenerul a fost cerut de It.în baza frontierelor naturale-raţionament strategic. Pt It.era vital saşi asigure securitatea strategică şi economică, acestea erau posibile prin 2 argumente: 1)cucerirea Montenevozo; 2)posesia Fiume ca garanţie a economiei în or.Triest. Însă It.a avut la Conf. cîteva dileme: 1)Acordul de la Londra promitea It.Dalmaţia dar nu şi Montenevozo cu Fiume; 2)Fr.şi M.Brit., erau legate de It. prin acord dar SUA nu le lua în consideraţie. 3)Prăbuşirea Austro-Ung. şi apariţia unui stat Iugoslav puternic a însemnat p/t It.necesitatea vitală de a poseda Fiume şi Montenevozo. În cele din urma prin Pactul de la Roma, Fiume a fost cedat It. iar Dalmaţia Iugoslaviei. Problema Polonieisa profilat la Conf. în jurul a 2 curente,avind la origine 2 mituri istorice: 1)Mitul Poloniei Iagaloniene (o dinastie poloneză); 2)Mitul Poloniei Piast-în frunte în frunte cu Movskie. Confruntarea dintre Lit.şi Pol. A fost că ele ambele au invocat drepturi istorice P/t pasesiunea terit. Vilnusului, ambele avînd dreptate. Problema Sileziei este istoria problemei de cuabitare între Pol. şi Germ. Silezia aparţinuse dinastiei Piast, însă a devenit germană, în urma cuceririi teutone. Exista o probl.a mai multor Silezii: Silezie de jos-sa germanizat în urma atragerii ţăranilor poloni la oraş. Silezia superioară aici era o importantă minoritate cehă.Silezia Austriacă sau Teşenul. În 1910, recensămîntul imperial austriac a arătat: 30% austrieci, 24% cehi, 18% germani-în Teşen. La Paris sa creat o comisie care a fost trimisă în Silezia, şi aceştia au spus la Confer. Că Silezia trebuie să fie un Condomion internaţional între Germ. şi Pol. Prin decizia Conf. Silezia a fost împărţită în: partea de V-Cehia şi de E-Poloniei. Cehoslovacia a vinit la Paris cu pretenţiile pămînturilor istorice- Boemia,Moravia şi Silezia a fost ideologia statului naţional ceh. În 1918 a apărut o nouă idée crearea st.Cehoslovaco-rutean,această idée sa situate în jurul Mitului Marelui Imp.Morav. Însă speranţa de a crea un stat ruten sa spulberat odată cu unificarea cu Ucraina şi cu venirea regimului Belacun. Finlanda a promovat mitul comunismului-de extindere, ea sa desprins de Rusia şi a sperat că marile puteri vor fi de acord cu extinderea finlandezilor.
How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!